Polič

Políč in pôlič je stara prostorninska enota in vrč.