Podravska statistična regija

statistična regija Slovenije
(Preusmerjeno s strani Podravska regija)

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije.

Prebivalstvena piramida 2019 Podravska

Podravska statistična regijaUredi

Naravnogeografsko podobo te regije tvorijo gričevja na severovzhodu, subalpsko gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki Dravi. Največje urbano središče regije je Maribor. Vodno bogastvo regije se izkorišča za pridobivanje električna energija (veriga hidroelektrarn na Dravi), plodna zemlja pa za kmetijsko dejavnost.

V podravski statistični regiji, eni naših najgosteje poseljenih regij, je v 2019 živelo 16 % prebivalcev Slovenije. Gostota poseljenosti je bila 150 prebivalcev na kvadratni kilometer. Naravni prirast je bil v 2019 tudi v tej regiji – kot v večini drugih – negativen (–1,9 na 1.000 prebivalcev). Kljub temu se je število prebivalcev v 2019 glede na leto prej zaradi pozitivnega selitvenega prirasta med statističnimi regijami in iz tujine (ta je bil izrazitejši) nekoliko povečalo. Delež mladih prebivalcev (tj. starih 0–14 let) je bil v tej regiji drugi najnižji (13,9 %); nižji je bil samo še v pomurski. Delež novorojenih otrok, katerih matere oz. starši ob njihovem rojstvu niso bili poročeni, je bil v tej regiji v 2019 tretji najvišji (66 %). Višjo vrednost tega podatka sta imeli pomurska in koroška regija. Povprečna starost žensk, ki so v 2019 rodile prvega otroka, je bila tukaj 29,9 leta (to je bila četrta najvišja starost na ravni regij). Povprečna starost umrlih je bila v tej regiji najnižja (77,0 leta); najvišja je bila v primorsko-notranjski (79,4 leta).

Stopnja delovne aktivnosti prebivalcev te regije je bila v 2019 ena najnižjih na ravni regij (61,2-odstotna). Zunaj regije svojega prebivališča je delalo 16,2 % delovno aktivnih prebivalcev te regije, kar glede na druge regije ni bilo veliko; manj jih je  odhajalo na delo v drugo regijo le iz osrednjeslovenske (9,8 %) in goriške (15,7). Podravska regija je v 2019 ustvarila 12,7 % nacionalnega BDP. BDP na prebivalca te regije pa je bil peti najnižji med regijami. V 2019 je tukaj delovalo nekaj več kot 27.100 podjetij; vsako je zaposlovalo povprečno 4,8 osebe. Stopnja tveganja revščine je bila tukaj ena najvišjih, 16,2-odstotna. To pomeni, da je z dohodki, nižjimi od praga tveganja revščine, živelo 16,2 % oseb. Višjo stopnjo tveganja revščine (za 0,6 odstotne točke) je imela le zasavska regija. V 2019 sta tukaj nastala 502 kg komunalnih odpadkov na prebivalca; ločeno so jih zbrali 75 % in se tako po deležu ločeno zbranih komunalnih odpadkov uvrstili na tretje mesto. Tretja je bila ta regija tudi po številu obsojenih (polnoletnih in mladoletnih) na 1.000 prebivalcev (3,0).[1]

 
Delo v bližini prebivališča, Statistične regije, 2019 - STAGE

Podravska statistična regija v številkahUredi

Statistični podatki Statistični kazalniki
Površina, km2, 1. 1. 2019
2.170
Gostota naseljenosti, 1. 7. 2019
149,7
Število prebivalcev, 1. 7. 2019
324.875
Povprečna starost prebivalcev, 1. 7. 2019
44,2
Naravni prirast, 2019
- 606
Delež prebivalcev, starih 0-14 let (%), 1. 7. 2019
13,9
Število učencev, 2019/2020
27.010
Delež prebivalcev, starih 65 let ali več (%), 1. 7. 2019
20,7
Število dijakov, 2019/2020
10.609
Naravni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
- 1,9
Število študentov, 2019/2020
9.898
Skupni selitveni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
7,7
Število delovno aktivnih prebivalcev (po prebivališču), 2019
129.981
Skupni prirast (na 1.000 prebivalcev), 2019
5,8
Število zaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
110.996
Prebivalci, stari 15-64 let, z osnovnošolsko izobrazbo ali manj (%), 1. 1. 2019
16,2
Število samozaposlenih oseb (po delovnem mestu), 2019
13.261
Prebivalci, stari 25-64 let, z višješolsko ali visokošolsko izobrazbo (%), 1. 1. 2019
27,8
Povprečna mesečna bruto plača na zaposleno osebo (EUR), 2019
1.605,09
Stopnja delovne aktivnosti (%), 2019
61,2
Število podjetij, 2019
27.106
Število izdanih gradbenih dovoljenj (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,9
Regionalni bruto domači proizvod (mio. EUR), 2019
6.135
Bruto domači proizvod na prebivalca (EUR, tekoči tečaj), 2019
18.887
Kmetijska zemljišča v uporabi, ha, 2016
79.490
Obsojeni polnoletni in mladoletni (na 1.000 prebivalcev), 2019
3,0
Število prihodov turistov, 2019
385.143
Število osebnih avtomobilov (na 100 prebivalcev), 31. 12. 2019
54
Število prenočitev turistov, 2019
827.591
Komunalni odpadki, zbrani z javnim odvozom, kg/preb., 2019
351
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, [1], Podatkovni portal SI STAT Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Slovenske statistične regije in občine v številkah

Občine v statistični regijiUredi

Zunanje povezaveUredi

ViriUredi