Požig je kaznivo dejanje, zavestno in zlonamerno podtikanje ognja v stavbah in v naravi, lahko se razlikuje od drugih razlogov vžiga, kot so samovžig, naravni požari in tudi požig iz malomarnosti. Študija o vzrokih je predmet preiskave požara.

The Skyline Parkway Motel v Rockfish Gapu po požigu iz leta 2004

Motivi za požig in vzročne povezave

uredi

Kaznivo dejanje

uredi

Večina požigov je zaradi zavarovalnih goljufij in prikrivanje drugih kaznivih dejanj (kot so vlomi, poneverbe).

Moteno ravnanje

uredi

Gre za požigalce patoloških značilnosti, kot so: maščevanje, sovraštvo, lubosumje, vandalizem in piromanija. Je pogosto tesen odnos med storilcem in lastnikom poškodovanih stvar.

Politično motivirano nasilje

uredi

Storilec poskuša s pritiskom v javnosti doseči spremembo obstoječih razmer. To so lahko politični, socialni, etnični ali verski motivi (gospodarske sabotaže, propaganda, delovni spori, ustrahovanje, izsiljevanje, teror). V primeru politično motiviranega nasilja, govorimo o požig.

Požig in pravo

uredi

V Kazenskem zakoniku Republike Slovenije je požig opredeljen v 226. členu, ki pravi:

  1. Kdor požge tujo hišo ali drugo stavbo, namenjeno za bivanje, gospodarsko poslopje ali poslovno stavbo ali stavbo, ki je v javni rabi, se kaznuje z zaporom od enega do osmih let.
  2. Če so požgane stvari iz prejšnjega odstavka last tistega, ki je požgal, ravnal pa je iz zlobnih ali drugih nizkotnih nagibov, se kaznuje z zaporom do petih let.

Glej tudi

uredi