Pentapolis (razločitev)

Pentapolis (iz grškega starogrško πέντε [pénte] - pet in starogrško πόλις [pólis] - mesto, država) je zveza petih mest, ki so se združila iz administrativnih, političnih ali verskih vzrokov. Uporablja se predvsem v sledečih zvezah: