Pediatrija

Pediatrija (iz grščine paidi (starogrško παιδί) - fant, iatros (starogrško ιατρός) - zdravnik) je veja medicine, ki se ukvarja z zdravstveno oskrbo dojenčkov, otrok in najstnikov. Osnovana je na unitarističnem pristopu, tako da združuje preventivno, kurativno in socialno zdravstveno dejavnost ter rehabilitacijo v razvojnem obdobju. Pomemben del dejavnosti v pediatriji je namenjen preventivi, predvsem preprečevanju bolezni in bolezenskih stanj ter škodljivih vplivov okolja na rastoči organizem.

Pediatrični pacient na polisomnografski preiskavi

Zdravnik-specialist, ki deluje na tem področju, se imenuje pediater.