Okrožni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda

Okrožni odbor Osvobodilne fronte slovenskega naroda (kratica OOOF) je bilo politično telo, ki je nadzorovalo okrožje Osvobodilne fronte slovenskega naroda; podrejena so bila Poverjeništvu Izvršnega odbora OF, Pokrajinskemu odboru OF ali pa neposredno Izvršnemu odboru Osvobodilne fronte slovenskega naroda.

Okrožni odbori so nadzorovali delovanje rajonskih, terenskih in matičnih odborov.

Seznam uredi

Pomlad 1943

Glej tudi uredi