Odločba

Odločba je upravni akt, s katerim pristojni organ odloči o kakšni pravici, obveznosti ali pravni koristi posameznika ali pravne osebe.

V Zakonu o upravnem postopku je odločba opredeljena v členih od 207 do 225.

DelitevUredi

Odločbe se v prvi vrsti delijo na pisne in ustne. Načeloma je potrebno odločbe izdajati pisno, ustno pa le izjemoma v primerih, ki jih določa zakon, predvsem kadar gre za nujne ukrepe v javnem interesu.

Ustne odločbeUredi

Ustno se tako izdaja odločbe takrat, če obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za premoženje večje vrednosti. V vseh navedeni primerih morajo biti dejstva ugotovljena ali vsaj verjetno izkazana. Organ, ki je izdal ustno odločbo lahko odredi, da se le-ta takoj tudi izvrši.

Organ, ki je izdal ustno odločbo v drugih primerih, jo mora na zahtevo stranke izdati tudi pisno in sicer najmanj v osmih dneh od dneva, ko jo je zahtevala. Zahtevo po pisni izdaji odločbe lahko stranka zahteva v osmih dneh od izdaje ustne odločbe.

Pisne odločbeUredi

ZUP v 210. členu določa, da mora biti vsaka odločba označena kot taka, le v izjemnih primerih pa ima lahko drugačen naziv.

Pisna odločba mora obsegati:

  • uvod,
  • izrek ali dispozitiv
  • obrazložitev
  • pouk o pravnem sredstvu
  • ime organa s številko in datumom odločbe
  • podpis uradne osebe
  • pečat organa

Zunanje povezave in viriUredi

  • "Uradni list - ZUP". Pridobljeno dne 2008-05-23.