Odbor za zadeve Evropske unije Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za zadeve Evropske unije je odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

uredi

»Odbor v skladu z zakonom o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (v nadaljevanju: zakon) in poslovnikom državnega zbora obravnava zadeve EU, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, in v tem okviru tudi priprave predloga sprememb pogodb, na katerih temelji EU, vsa vprašanja širitve EU in priprave predlogov pogodb o pristopu držav kandidatk k EU, vključno s pogajalskimi izhodišči. Omenjeni odbor obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v izključni pristojnosti Evropske skupnosti oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb, ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami EU ter Evropsko skupnostjo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko energijo. Sodeluje z institucijami in organi EU ter z odbori nacionalnih parlamentov za zadeve EU, prav tako pa tudi z matičnimi delovnimi telesi v zvezi z zadevami EU s svojega delovnega področja. V področje dela parlamentarnega odbora za zadeve Evropske unije sodi med drugim tudi obravnava predlogov deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah EU ter obravnava zadev, ki so na dnevnem redu institucij in organov EU ter poročila o aktivnostih predstavnikov Republike Slovenije. Odbor skrbi za evidenco zadev EU.«[1]

Sestava

uredi
  • Predsednik: Marko Pogačnik
  • Podpredsednika: Marko Koprivc in Nik Prebil
  • Člani: Černigoj Andrej, Doblekar Boris, Ferjan Jure, Hršak Ivan, Jelinčič Plemeniti Zmago, Merjasec Leon, Moškrič Janez, Peček Igor, Perič Gregor, Rajh Andrej, Sukič Nataša, Tomić Violeta, Trček Franc

Glej tudi

uredi

Sklici

uredi