Odbor za kulturo, šolstvo in šport Državnega zbora Republike Slovenije

Odbor za kulturo, šolstvo in šport je bivši odbor Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

»Odbor obravnava predloge zakonov, druge akte in problematiko, ki se nanaša na ustvarjanje, posredovanje in varovanje kulturnih vrednot. Obravnava zadeve s področja medijev, vzgoje ter osnovnega, srednjega in višjega šolstvo, športa, v področje dela odbora za kulturo, šolstvo in šport pa sodijo tudi druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja pristojno ministrstvo.

Odbor obravnava zadeve EU s svojega delovnega področja.[1]«

Sestava uredi

1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe uredi

Glej tudi uredi