Obsévna dóza (oznaka X) je merilo za električni naboj, ki se sprosti pri prehodu ionizirajočega sevanja skozi zrak. Določena je kot naboj enega predznaka, ki ga ionizirajoče sevanje sprosti v dani masi zraka. Enota zanjo je tako C/kg.

Obsevna doza je pravzaprav naboj ionskih parov na enoto mase, ki ustreza kermi K v zraku. Iz slednje jo lahko izračunamo tako, da delimo kermo z ionizacijsko energijo Wi in pomnožimo z osnovnim nabojem e0:

Področje fizike, ki se ukvarja z merjenjem doze ionizirajočega sevanja, je dozimetrija.

Literatura Uredi

  • Franc Cvelbar, Merjenje ionizirajočega sevanja, Društvo matematikov, fizikov in astronomov, Ljubljana 2003, str. 108.

Glej tudi Uredi