Obhódnica je planinska pot, ki smiselno povezuje določene postojanke in vrhove med seboj. Predstavljajo nekatere najbolj znane in obiskane poti po Sloveniji. So dobro opisane v vodnikih in vsebujejo štiri tipe točk: planinsko postojanko, vrh, začetno ali vmesno točko in krajevno znamenitost.

Definicija Uredi

Obhodnica je planinska vezna, krožna ali točkovna pot, ki je vpisana v javno evidenco o planinskih poti in izpolnjuje vse v nadaljevanju naštete pogoje:

  • Je speljana v celoti, večinoma ali samo delno po ozemlju Republike Slovenije.
  • Obhodnica ima svojega skrbnika, ki je planinsko društvo ali katera druga oblika organiziranosti znotraj PZS, ki izpolnjuje pogoje za skrbnika.
  • Obhodnica je brezpogojno odprta za javnost. Po njej lahko hodi vsakdo, seveda na lastno odgovornost.
  • Čas in vrstni red obhoda sta praviloma nepomembna, kar pomeni, da lahko pohodnik začne hoditi kadarkoli in kjerkoli.

Dokončanje poti je časovno neomejeno, kar pomeni, da lahko pohodnik opravi pot v enem dnevu ali več letih oziroma desetletjih.

Obhodnica mora imeti svoj dnevnik. Če pohodnik zadosti predpisanim pogojem in odtisne predpisane žige v dnevnik, prejme posebno priznanje. Za prejem priznanja zadostuje že enkraten obhod. Za vsak nadaljnji obhod prejme obhodnik enako ali priznanje višje stopnje.

Skrbnik vodi evidenco o potrjenih dnevnikih in podeljenih priznanjih.

Seznam obhodnic Uredi

zap. Ime obhodnice Število
odsekov
Dolžina
km
Datum odprtja Seznam kontrolnih točk Oznaka
1 Bračičeva planinska pot 2 44 21.5.2011 Cirkulane 56, Gruškovski hum, Paradiž 60, Slatina, Gradišča, Dolane, Veliki vrh, Cirkulane 56 KM
2 Brežiška planinska pot 1 18 20.5.1984 Brežice Rimska cesta 31, Veliki Cirnik, Globočice 8 KM
3 Domžalska pot spominov 4 93 23.5.1980 Domžale, Tabor, Sv. Trojica, Murovica, Katarija, Moravče, Hrastnik, Limbarska gora, Golčaj, Trojane, Špilk, Češnjice, Trnovče, Rudnik, Radomlje, Preserje, Mengeš, Rašica, Trzin, Domžale KM
4 Evropska pešpot E6 71 385 24.5.1975 Ciglarjeva pot od Drave do Jadrana -
5 Evropska pešpot E7 20 676 12.9.1986 Naprudnikova pot od Soče do Mure -
6 Haloška planinska pot 3 70 11.9.1983 Grad Borl, Hrastovec - Kmetija Vuzem, Cirkulane 6, Gradišča -Kmetija Emeršič, Dravinjski vrh - Kmetija Koletnik, Podlehnik - Dežno pri Podlehniku 6A, Janški vrh - Domačija Rodošek, Jelovice - Kmetija Novina, Kupčinji vrh - Kmetija Bedenik, Rudijev dom na Donački gori KM*HP
7 Idrijsko-Cerkljanska planinska pot 8 184 9.9.1979
preurejena
Šebrelje, Jagršce, Jelenk, Šturmovec, Hudournik (Medved, Vojsko 80), Vojsko, Tratnik, Hleviše, Čelkov vrh, Javornik, Koševnik, Zagodov vrh, Sivka, Masore, Bevkov vrh, Škofje, Cerkno, Labinje, Partizanska bolnišnica Franja, Robidensko brdo, Črni vrh, Porezen, Jesenica, Zakojca, Kojca, Kamplc (neobvezen žig) KM
8 Jakobova pot 50 286 - Na slovenskem ozemlju poteka Jakobova pot od Slovenske vasi do Trsta in Šentilja, Maribora, po Koroškem v Avstrijo KM
9 Jurčičeva pot 4 16 1994 1. etapa: Železniška postaja Višnja Gora, Stari grad nad Višnjo Goro, Pristava, Zavrtače vas, Hotel na Polževem in gotska cerkev sv. Duha, Male vrhe, Razvaline gradu Roje, Kmetija Kaščar (blizu razvalin gradu Kravjek, nekoč Weineck ali pot mimo ribnika Laškovec, Cerkev z grobom viteza Foedransberga, Oslica, Jurčičeva domačija na Muljavi; 2. etapa: Muljava, Potok, Lovska koča, Znojile, Trebnja Gorica, Krška jama (izvir reke Krke), Gradiček, Krka KM
10 Klub 24 39 101 - Pot se povzpne na pet najvišjih vrhov v okolici Črne na Koroškem in sicer na Uršljo goro (1699m), Smrekovec (1577m), Raduho (2062m), Olševo (1930m) in Peco (2125m). Član Kluba 24 lahko postanete, če 80 km dolgo pot premagate v manj kot 24 urah. KM
11 Koroška planinska pot 71 231 16.6.1968 31 kontrolnih točk: Šteharski vrh, Sveti Križ pri Dravogradu, Sveti Križ pri Dravogradu, Planinsko zavetišče pri Knezu, Bricnik, Kapunar, Kapunar, Sršenov vrh, Ožbalt elektrarna, Rdeči breg, Koča Pesnik, Ribniška koča, Črni vrh, Grmovškov dom, Dom Planinc, Koča na Kremžarjevem vrhu, Poštarski dom pod Plešivcem, Dom na Uršlji gori - Uršlja gora, Andrejev dom na Slemenu, Dom na Smrekovcu, Koča na Loki, Velika Raduha, Koča na Grohatu, ... KM+K
12 Krpanova pot 6 26 - Krpanova pot nas vodi mimo dvajsetih posebej označenih znamenitosti naravne in kulturne dediščine (domnevna domačija Martina Krpana (ti. Fajglova kmetija), 150 let stara pajštaba (sušilnica sadja), nizko barje ob Bloščici, cerkvice, skozi vasice, itd.) [1] KM
13 Lačna - Mlini - Lačna 1 20 - Gračišče, Krog, Lačna, Sv. Kirik, Ščukovec, Veli Badin, Veliki Gradež, Vrh križa KM
14 Levstikova pot 3 21 1987 Litija, Šmartno pti Litiji, Moravče, Čatež [2] -
15 Loška planinska pot 62 189 25.3.1973 Osovnik, Tošč, Črni vrh, Suhi dol, Smrečje, Vrh nad Rovtami, Goropeke, Vrsnik, Ledine, Sivka, Bevkov vrh, Kladje, Ermanovec, Slajka, Hotavlje, Malenski vrh, Mladi vrh, Koprivnik, Blegoš, Davča, Porezen, Sorica, Lajnar, Ratitovec, Prtovč, Dražgoše, Mohor, Čepulje, Križna gora, Sv. Tomaž, Lubnik, Škofja Loka KM+L
16 Loško-zbelovska planinska pot 2 22 2000 Loče, Mlače, Lovnik, Ostrožno pri Ločah, Kraberk, Klokočovnik KM
17 Mala Kočevska planinska pot 3 70 3.10.1998 Koča pri Jelenovem studencu, Mestni vrh, Fridrihštajn, Livoldski vrh, Štalcerji, Žaga, Kostel, Orlek, Kuželjska stena, Borič, Krempa, Borovec, Lovski dom koče, Nagelbihl KM
18 Martinova pot 2 27 9.11.2002 Gostišče Malus, Šmartno ob Paki 12, Gostišče Jug, Dobrič 36, Planinski dom na Gori Oljki, Bezgovica (bor), Vrh Bezgovice, Domačija Pocajt, Veliki Vrh 10, Sv. Anton, Skorno pri Šoštanju 48, Domačija Skornšek, Slatina 33 KM+M
19 Moravška planinska pot 2 50 1.12.1996 Moravče, Grmače, Slivna, Vrh pri Mlinšah, Limbarska gora, Sv. Mohor, Imenje, Grad Tuštanj, Murovica, Cicelj, Sv. Miklavž, Grmače KM
20 Obhodnica Ratitovec 2 25 29.5.2010 Šavnik, Možic, Slatnik, Lajnar, Dravh, Kačji rob, Kremant, Altemaver, Planina Pečana, Planina Klom, Kosmati vrh, Gladki vrh KM
21 Ormoška planinska pot 3 50 11.5.1991 Ormož, Hum, Jeruzalem, Lahonci, Kostanj, Gomila, Ritmerk, Kogl, Vezna pot Lahonci-Ormož KM
22 Po poteh Andraža 1 23 6.9.1992
2001
Bistro Gričar, Andraž nad Polzelo 63, Domačija Vaga, Domačija Zgornji Koška, Vrh Sevčnika, Domačija Jan, Domačija pri Pepču, Vodostečna, Domačija Bajht, Rojstna hiša Neže Maurer, Kužno znamenje, Gora Oljka, Vrh Brezovec, Domačija Praprotnik, Brunški vrh, Domačija Blagotinšek KM
23 Po poteh kozjanskih borcev 2 30 27.4.1986 Artiče 21, Sromlje 26, Preskarjev mlin, Pečice 35, Osredek pri Podsredi 27, Pišece 35, Bošt 14, Bizeljska cesta 72, Bizeljsko KM
24 Pomurska planinska pot 55 312 22.10.1967 Murska Sobota - recepcija hotela Diana, Selo - Rotunda, Gornji Petrovci - gostišče Pindža, Martinje - gostilna Tromejnik, Tromejnik, Dolič - gostilna Špilak, Rogašovci - gostilna Škraban, Grad - gostilna Klement, Bodonci - gostišče Horvat, Tišina - gostilna Gjergjek, Radenci - recepcija hotela Radin, Kapela - gostilna Dunaj, Janžev vrh - v hiši nasproti otroškega vrtca, Gornja Radgona - turistična pisarna, Apače - gostilna Zver, Sv. Ana v Slov. Goricah - gostilna Eder (hišna št. 16), Zavrh 95 - v bližini stolpa pri Mariji Krajnc, Sv. Trojica - gostišče Žaba, Negova - gostišče pri cerkvi, Sv. Jurij ob Ščavnici - gostilna na trgu v središču naselja, Gomila - na domačiji v neposredni bližini stolpa, Mala Nedelja - gostilna Zadravec, Cezanjevci - gostilna Lipovec, Jeruzalem - lokalna turistična pisarna, Železne Dveri - delavnica Milana Belca, Ljutomer - hotel Jeruzalem, Ljutomer - hotel Jeruzalem, Veržej - gostilna Bobnjar, Beltinci - domačija Baligačevih (Na kamni 6), Velika Polana - dnevni bar Cvetka, Lendava - recepcija hotela Lipa, Turnišče - gostilna Škorpijon, Bukovniško jezero, turistična pisarna, Bogojina - na vratih veroučne učilnice v bližini cerkve, Moravske Toplice - recepcija termalnega zdravilišča, Murska Sobota - recepcija hotela Diana KM
25 Pot čez Kozjak 37 106 25.5.1969 Maribor–Sv. Urban, Gaj nad Mariborom–Planinski dom Kozjak na Tojzlovem vrhu, Koča na Žavcarjevem vrhu-Sv. Duh na Ostrem vrhu, Gradišče-Zg. Kapla-Sršenov vrh, Zgornja Kapla-Pongrac (cerkev sv. Pankracija na Radelci)-Remšnik, Kapunar-Radeljski potok, Sv. Jernej nad Muto-šola Branik v Bistriškem jarku, Pernice-Košenjak, Vrh Košenjaka-Planinski dom Košenjak-kmetija Očko na Goriškem vrhu-Dravograd Podroben opis v pdf datoteki KM+I
26 Pot gradov 16 30 - Rižana - Kubed - Hrastovlje - Zanigrad - Podpeč – Socerb – Osp - Tinjan - Rižana OPD Koper KM
27 Pot Istrskega odreda 9 18 - Slavnik – čez Mala vrata – Velika Plešivica – Velika vrata – Mala Plešivica – Razsušica – Medvižica – Žabnik (ali Ostrič) KM
28 Pot kurirjev in vezistov 261 1086 13.6.1969
preurejena l. 1997
ima 88 kontrolnih točk - podrobno na [3] TV
29 Pot ob žici (Pot spominov in tovarištva) 1 33 1992 pot okoli Ljubljane: podrobno Trasa Arhivirano 2012-06-15 na Wayback Machine.
30 Pot po Svečinskih goricah 2 33 30.9.1990 Gradiška - Piberčnik, Brloga - kapelica, Plački vrh - Repolusk, Ciringa - Vrezner, Kopica - Kren, Špičnik - Dreisiebner, Slatinski dol - Polc, Rošpoh - Brunček KM
31 Ravenska pot 6 13 - V ribiški koči ob Družmirskem jezeru, pri kmetu Vrhovniku v Lokovici, pri kmetu Pušniku (Rogeljšku), pred Rotovnikovo jamo v Skornem, pri Falentu v Lajšah. KM
32 Razširjena slovenska planinska pot 257 851 1966 Podrobneje: [4] KM
33 Ribniška planinska pot
(Po poteh štirih brigad)
20 90 26.3.1987 Sv. Ana, Stene Sv. Ane, Grmada, Ortnek, Slemena, Mikonce, Kadice, Kračali, Kržeti, Travna gora, Ogence, Jelenov žleb, Glažuta, Grčarice, Makoš, Črni vrh, Ribnica Karta[mrtva povezava] KM
34 Rokovnjaška pot 2 54 8.8.1998 Blagovica (planinski kozolec), Golčaj, Reber, Doline, domačija Baloh, Trojane, nasproti gostišča Konšek, Špilik, bivak, Češnjice, podružnična šola, Zlato polje, kmetija Trnovčan, Dupeljne, Brdo pri Lukovici, grad, Gradišče, brunarica turističnega društva, Vinje, kapelica, Limbarska gora KM
35 Savinjska planinska pot 46 110 15.10.1972 Gora, Sv. Jedrt, Pogorišče, Kadunec, Korber, Vinski vrh, Gora Oljka, Brezovec, Dom na Dobrovljah, Planinski dom na Čreti, Tolsti vrh, Sv. Jošt, Slomnik, Limovce, Črni vrh, Krvavica, Zajčeva koča, Dom pod Reško planino, Golava, Hom, Kamnik, Kotnik, Gozdnik, Kotečnik, Bukovica, Planinski dom Brnica (Vodnik po Savinjski poti - s slikami.pdf) KM+S
36 Sedevčičeva pot po Banjšicah 6 17 - ni podatka KM
37 Slomškova pot 4 120 - Župnišče Bizeljsko, Gostilna Rautner, Zagaj, Župnišče Bistrica ob Sotli, Domačija Narat, Križan Vrh 19 , Župnija Buče, Gostišče Banovina, Virštanj 17, Olimje 82, Rudnica, Loka pri Žusmu 27, Žusem, Kmetija Žurej-Ječovo, Javorje 32, Kmetija Franc Jožef, Slivnica pri Celju 33, Župnija Kalobje, Gostilna pri Ahacu, Stopče 31, Završe pri Grobelnem 16 , Slom, Gostišče Janez, Ponikva 38, Mežnarija Vodule, Gastruž, Špitalič pri Slovenskih Konjicah , Župnijski urad Črešnjice, Župnija Nova Cerkev KM
38 Slovenjegoriška planinska pot 5 83 21.5.2011 Terme Ptuj - Grand hotel Primus, Krčevina pri Vurbergu - domačija Breg, Vurberg - v skrinjici na stavbi vaškega doma, Grmada - na vrhu, Trnovska vas - Gostišče Siva čaplja, Vitomarci - Bar Cobra, Juršinci - Bar Kaučič, Sakušak - Puhov muzej, Polenšak - Gostilna Šegula, Gorišnica - Dominkova domačija, Dolane - Gostišče Hiša usnja Herman, Markovci - Okrepčevalnica Palaska KM
39 Slovenska geološka pot 5 246 12.5.1984 Od Jezerskega preko Karavank, Julijskih Alp do Idrije. Podrobneje: [5] -
40 Slovenska planinska pot 279 631 1.8.1953 Podrobno: [6]  
41 Stoperška pot 1 22 2012 Stoperce - Bistro Litož, Gostilna Zelena dolina (skrinjica na ograji), Ložno (skrinjica na hiši na sedlu pod cerkvijo), Rudijev dom na Donački gori, Vikend na Kupčinjem Vrhu, Gostilna Dolina Winettu KM
42 Šaleška pot 34 94 10.10.1974 Začetek poti je v Šaleku v gostilni Verdelj, nadaljevanje preko Paškega Kozjaka, Graške gore, Zarazborja, Gore Oljke do Velenjskega gradu KM+Š
43 Šentiljska pot 3 51 2001 Šentilj - Slovenska ulica 11, Gradišče - Keltsko gomilno grobišče, Brod na Muri - Okrepčevalnica Brod, Sladki vrh, Kmetija Sirk - Zgornja Velka 76, Kmetija Zver - Trate 40, Marija Snežna - Zgornja Velka 38, Rajšpova gomila - Spodnja Velka 61, Lovski dom - Vranji Vrh 7, Kmetija Gaube - Jareninska cesta 51, Kmetija Eferl - Kaniža 27 Y, Kmetija Krsnik - Cirknica 28, Brloga - kapelica KM
44 Štajersko - zagorska pot 20 81 21.7.1968 Rogaška Slatina, Dolga Gora, PD na Boču, Plešivec-Partizanska bolnišnica IV. operativne cone, Rudijev dom na Donački gori, (Macelj, PD na Strahinjščici, PD na Kuna gori, Vina gora, Tabor grad), Olimje, Planinska koča Encijan, Tinska gora, Sv. Ema, Sv. Trojica, Rogaška Slatina KM+B
45 Transverzala Muta 1 25 24.11.1996 Muta, Pernice,Bistriški jarek, Sv. Jernej na Kozjaku, Bricnik, Muta [7] Arhivirano 2012-09-03 na Wayback Machine. KM
46 Trška pot 1 15 2000 Šoštanjsko jezero, Vrhovnik, Pušnik, Rotovnikova jama, Falent KM
47 Velika Kočevska planinska pot 5 130 3.10.1998 Koča pri Jelenovem studencu, Mestni vrh, Fridrihštajn, Livoldski vrh, Štalcerji, Žaga, Kostel, Orlek, Kuželjska stena, Borič, Krempa, Cerk, Firstov rep, Taborska stena (jama), Goteniški Snežnik, Medvedjek (žaga), Sušni vrh, Glažuta, Grčarice, Jasnica, Slovenski vrh, Ledenik, Borovec, Lovski dom koče, Nagelbihl KM
48 Velika Krpanova pot 4 91 - Pot vodi od doline Pivke prek Javornikov (Juriščami in Lazami), čez Loško dolino pri gradu Snežnik ter se vzpne na Bloško planoto, čez Bloke na Slivnico, proti Cerknici in Rakovemu Škocjanu ter čez Kalič proti Postojni. Podrobneje: [8] Arhivirano 2012-11-16 na Wayback Machine. KM
49 Via Alpina - rdeča pot 71 218 - MMP Kozina, Matavun, Razdrto, Predjama, Črni vrh, Idrija, Planinska koča na Ermanovcu, Dom Andreja Žvana - Borisa na Poreznu, Dom Zorka Jelinčiča na Črni prsti, Dom na Komni, Koča pri Triglavskih jezerih, Tržaška koča na Doliču, Trenta, Dom v Tamarju, MMP Korensko sedlo
50 Via Alpina - vijolična pot 54 103 - Tržaška koča na Doliču, Aljažev dom v Vratih, Dovje, Koča na Golici, Prešernova koča na Stolu, Roblekov dom na Begunjščici, Koča na Dobrči, Tržič, Dom pod Storžičem, Zgornje Jezersko, MMP Jezersko
51 Vorančeva pot 5 15 - Mokronog – Smetovšče – Sv. Vrh – Pavla vas – Malkovec – Zgornje Vodale – Telče – Pijana gora (Gorenje Dole – Dolenje Dole – Škocjan – Zbure – Smetovšče – Mokronog) do Pijane gore oz. po krožni poti in skozi Škocjan 21,2 km). [9] KM
52 Zasavska planinska pot 55 188 1.5.1960 Bizeljsko, Grad Podsreda, Bohor, Lisca, Lovrenc, Kozje, Kopitnik, Gore, Šmohor, Kal, Mrzlica, Partizanski vrh, Čebine, Vrhe, Čemšeniška planina, Zasavska gora, GEOSS, Janče, Ostrež, Kum KM+Z
53 Ljubljanska mladinska pot 13 28 17.10.1965 Medno, Šmarna Gora, Rašica, Medgeška koča, Domžale, Ihan, Tabor, Trojica, Cicelj, Sv. Miklavž, Jevnica, Janče, Prežganje, Vel. Trebeljevo, Kucelj, Polica, Grosuplje, Taborska jama, Turjak, Kurešček, Krvava peč, Iški Vintgar, Krim, Rakitna, Pekel, Pokojišče, Verd, Vrhnika, Planina, Sv. Trije kralji, Koreno, Polhov Gradec, Grmada, Tošč, Dom na Govejku, Topol, Slavkov dom, Medno KM+M
54 Trdinova pot 6 150 21.5.1967 Novo mesto, Frata, Soteska, Rog (BAZA 20), Gače, Mirna gora, Smuk, Jugorje, Trdinov vrh, Kostanjevica, Pleterje, Otočec, Trška Gora, Novo mesto KM+T
55 Vrhovi prijateljstva (prej Pot prijateljstva treh dežel) 6.8.1972
podvojena
preimenovana 1996
60 KT od tega 20 KT v Sloveniji: Bavški Grintavec (2347 m), Jalovec (2645 m), Krn (2244 m), Prisojnik (2547 m), Razor (2601 m), Rombon (2208 m), Škrlatica (2740 m), Triglav (2864 m), Veliko Špičje (2398 m), Grintovec (2558 m), Jezerska Kočna (2540 m), Mrzla gora (2203 m), Ojstrica (2350 m), Raduha (2062 m), Storžič (2132 m), Olševa (1929 m), Stol (2236 m), Porezen (1630 m), Ratitovec (1667 m), Veliki Snežnik (1796 m), 20 KT v Avstriji: Mittagskogel (2143 m) - Kepa, Latschur (2236 m), Reißkofel (2371 m), Spitzegel (2119 m), Polinik (2332 m), Hochstadel (2680 m), Keeskopf (3081 m), Petzeck (3283 m), Polinik (2784 m), Salzkofel (2493 m), Scharnik (2655 m), Sadnig (2745 m), Sonnblick (3106 m), Hafner (3076 m), Säuleck (3085 m), Großglockner (3797 m), Hochalmspitze (3360 m), Hohe Geisel (2974 m) - Vorderer Gesselkopf, Grosser Rosennock (2440 m), Klomnock (2326 m) in 20 KT v Italiji: Amariana (1905 m), Creta Grauzaria (2065 m), Monte Sernio (2187 m), Zuc dal Bôr (2195 m), Avanza (2489 m), Monte Peralba (2693 m) - Hochweißstein, Monte Cavallo di Pontebba (2239 m) - Roßkofel, Monte Zermula (2143 m), Monte Coglians (2780 m) - Hohe Warte, Creta Forata (2462 m), Monte Canin (2587 m) - Kanin, Cimone del Montasio (2379 m) - Strma peč, Jôf di Montasio (2753 m) - Špik nad Policami (Montaž), Grande Nabois (2313 m) - Nabojs, Jôf Fuart (2666 m) - Viš, Due Pizzi (2046 m) - Dve špici, Jôf di Miezegnot (2087 m) - Poldašnja špica, Ponza Grande (2274 m) - Visoka Rateška Ponca, Chiampon (1709 m), Pramaggiore (2479 m) -
56 Jezerska planinska pot - - 1972 20 KT: Češka koča (1543 m), Slap Čedca, Goli vrh (1787 m), Pristovški Storžič (1759 m), Virnikov Grintovec (1654 m), Veliki vrh (1742 m), Kozji vrh (1628 m), Stegovnik (1628 m), Stara Nemška pot na Ledine, Planinski dom na Kališču (1540 m), Cojzova koča na Kokrskem sedlu (1793 m), Žmitkov špic (1124 m), Frischaufov dom na Okrešlju (1378 m), Kranjska koča na Ledinah (1700 m) KM
57 Badjurova krožna pot 21 90 30.6.1974 Renke, Ostrež, Velika Preska, Javorski Pil, Tisje, Bogenšperk, Javorje, Pristava, Obolno, Janče, Zagorica, Cicelj, Vrh Sv. Miklavža, Slivna, GEOSS, Vače, Slemšek, Cvetež, Zasavska sv. gora, Rovišče KM
58 Sevniška planinska pot
Pot Lojza Motoreta
4 105 4.7.1975 Sevnica, Brunk, Šentjanž, Veliki Cirnik, Gabrijel pri Krmelju, Tržišče, Malkovec, Telče, Pijana gora, Gorenje Dole, Dolenje Dole, Okič, Sleme, Bučka, Jarčji Vrh, Marjetičev mlin, Sela, Križe, Hubajnica, Zabukovje, Planina, Lisca, Loka pri Zidanem mostu KM
59 Pot prijateljstva Snežnik-Snježnik 6 60 6.7.1975 ni podatka KM
60 Pot Vrhnika - Triglav 6 150 19.7.1975 Vrhnika, Smrečje, Brebovnica, Gorenja vas, Hotavlje, Blegoš, Zali log, Soriška planina, Bohinjska Bistrica ( Nemški Rovt ), Uskovnica, Studorski preval, Vodnikova koča, Kredarica, Triglav KM
61 Po gorah okoli Solčave 7 50 22.8.1975 14 obveznih in 4 neobvezne KT (ni podatka) KM
62 Kranjski vrhovi 10 150 4.7.1976 20 vrhov in 6 postojank (ni podatka) KM+YU
63 Bohinjska planinska pot 12 170 15.7.1977
2007
Ratitovec, Krekova koča, Šavnik, Kobla, Črna prst-planinski dom, Planina pod Liscem-Orožnova koča, Rodica, Vogel-koča Merjasec, Vogel, Vrh nad Škrbino, Mahavšček, Koča pod Bogatinom, Dom na Komni, Dolina Triglavskih jezer-planinski dom, Mala Tičarica, Veliko Špičje, Zelnarica, Kanjavec, Koča na Doliču, Koča Planika, Triglav, Tosc, Vodnikov dom, Veliki Draški vrh, Viševnik, Javorjev vrh, Galetovec, Pokljuka-Vodnikov razglednik, Rojstna hiša Luka Korošca na Koprivniku, Koča na Uskovnici, Rudnica, Koča v Vojah, Pl. dom na Vogarju, Pl. dom na Pl. ob jezeru, Pršivec, Jezerski stog, Debeli vrh KM
64 Notranjska planinska pot 10 330 26.8.1978 Planina nad Vrhniko, Vrh Sv. Treh kraljev, Medvedje brdo, Javornik, Sv. Lovrenc, Predjama, Nanos, Vremščica, Rabor, Sviščaki, Snežnik, Grad Snežnik, Racna gora, Nova vas, Slivnica, Pokojišče, Kališe, Vrhnika KM+N
65 Trimčkova pot Kočevje 4 12 1.5.1980 Kočevje, Livoldski vrh, Frihštajn, Požgani hrib, Mestni vrh, Jelenov studenec KM
66 Bratska planinska pot Ljubljana - Zagreb 23+10 170 19.10.1980 ni podatka KM+LJ-ZG
67 Cerkniška transverzala 3 45 19.10.1980 Veliki Javornik, Špičasto Stražišče, Slivnica, Križna gora KM
68 Vrhniška kurirska planinska pot 13 100 1980 Vrhnika, Mirk, Retovje, Češnjice, koča na Dolgih talih, kurirske postojanka TV 17, Jerinovec, Štampetov most, Raskovec, Stari maln, mimo Lintverna, zavetišče na Planini KM+V
69 Pot spominov NOB občine Hrastnik 2 60 26.4.1981 Hrastnik, Krnice, Kovk, Pl. dom Gore, Kopitnik, Turje, Marno, Brezno, Zavrate, Zg. Rečica, Sp. Kal, pl. dom na Kalu, Vrhar, Boben, Studence, Dol pri Hrastniku KM+zvezda
70 Po poteh borb in zmag Gorjanci - Bohor 3 60 25.5.1982 Podbočje, Planina, Černeča vas, Oštrc, Prekopa, Slinavce, Kostanjevica in Krško, Zdole, Kostanjek, Koprivnica, Jelše, pl. dom na Bohorju, Zajelše, Ložice, Senovo KM+Triglav
71 Papirniška pot (Vevška pot) 3 30 22.9.1982 Besnica pri Pečarju, Žagarski vrh, Pugled, Mali Vrh, Trebeljevo, Prežganje, Volavlje, Janče, Pečar KM
72 Logaška planinska pot 3 67 10.7.1983 Logatec, Lom, Dolga dolina, Ravnik, Jakovica, Grčarevec, Tičnica, Gor. Logatec, ruska rajda, Cajnar, S. Barbara, Kozji vrh, Medvedje brdo, Kamnikov grič, Sv. Trije kalji, Smrekovec, do Ulovke, Križev grič, Logatec KM+L
73 Kamniška planinska pot 8 140 23.7.1983 ni podatka KM
74 Po poteh Vinske Gore 2 25 24.7.1983 Obirc, Kranc, Gonžarjeva peč, Radojč, Ramšakov vrh, Lovska koča, Vinska Gora, Kmetija Vovk, Gorjak, Bunker, Dolina, Razgorce, Lopnik, Obirc KM
75 Planinska pot XIV. divizije 6 180 25.5.1984 Sedlarjevo Buče, Žeče, Pilštanj, pl. dom na Bohorju, Planina, Prapretno, Ojstrež, Lisca, Lovrenc, Sv. Miklavž, Vrh nad Laškim, Svetina, Prožinska vas, Opoka KM+XIV
76 Po vrhovih okoli Križkih podov 4 - 14.9.1985
2002
Pogačnikov dom (2052 m), Razor (2601 m), Planja (2453 m), Križ (2410 m), Stenar (2501 m), Bovški Gamsovec (2392 m), Pihavec (2419 m) in neobvezni Škrlatica (2740 m), Dolkova špica (2591 m) KM
77 Belokranjska partizanska pot - - 1985 Metlika (Pungart), Rakovec, Radovica, Suhor, Smuk, Semič, Mirna gora, Črnomelj, Dobliče, Stari trg ob Kolpi, Vinica, Dragatuš, Adlešiči, Podzemelj, Gradac, Metlika KM
78 Grosupeljska planinska pot 4 80 25.10.1986 Grosuplje, Pugled, Šmarje-Sap, Gora, Sp. Slivnica, Limberk, Stari grad, Čušperk, Ilova gora, Polževo, Višnja gora, Kucelj, Grosuplje KM+G
79 Pohod po bovških razglednikih in mejnikih 16 - 1986 Rombon, V. Črnelska špica,Prestreljenik, Stol, Krasji vrh, planina Golobar, Svinjak, Zadnjiški Ozebnik, Kanin, Laška planja, Krn, Triglav, Bavški Grintavec, Jalovec, Mangart, Jerebica KM
80 Polhograjska planinska pot 4 80 12.5.1987 Polhov Gradec, Polhograjska gora, Tošč, Selo, Pasja ravan, Sivka, Srednji vrh(Špilj), Setnik, Kožljek, Koreno, Ključ, Babna gora, Polhograjska Grmada, Polhov Gradec, Kalvarija, Mali vrh, Črni vrh KM
81 Transverzala PD RTV Ljubljana 12 - 1.10.1988 Pot povezuje oddajnike: Beli križ, Slavnik, Skalnico, Peč, Nanos, Krim, Krvavec, Plešivec, Kum, Trdinov vrh, Pohorje, Boč KM
82 Transverzala Storžič 2 30 18.6.1989 Bašelj, Kališče, Bašeljski vrh, Mačensko sedlo, Mali Grintavec, Srednji vrh, Javorjev vrh, Potoška gora, Sv. Jakob, Preddvor KM
83 Tržiška planinska pot 6 60 1992 Dobrča, Begunjščica, Vrtača, Košutica, Veliki vrh, Kladivo, Košutnikov turn, Stegovnik, Tolsti vrh KM
84 Poštarska jamska pot 6 - 1.1.1993
2005
točkovna: 28 obveznik KT Žegnana jama, Lubniški kevderc, Laze, Jakovica, Jama Mačkovica, Jama treh bratov, Stota jama, Jama na Milah, Skednena jama, Vranja jama, Najdena jama, Mrzla jama, Lintvern, Škadovnica, Katavotroni, Kališe, Rakov Škocjan, Škocjanske jame, Taborska jama, Matjaževa jama, Gradišnica, Velika Karlovica, Močilnik, Unška koliševka, Planinska jama, Jama Pekel, Jama Tentera, Dantejeva jama, KM
85 Pohorska planinska pot 1 - 17.9.1994 ni podatka KM
86 Pot slovenskih legend 15 - 28.8.1996
1998
Pot je točkovna: Ljubljanski grad, Šmarna gora, Jetrbenk, Pasja ravan, Sv. Jurij nad Hruševim, Lintvern, Planinska gora, Jakovica, Kališe, Velika Karlovica, Mareček, Limbarska gora, Mengeška koča, Škadovnica, Osovnik, Kamplov hrib, Ostrež, Pristava nad Stično, Gore nad Idrijo, Bukovo, Dantejeva jama pri Zatolminu, Svetina, Rifnik, Mirna gora, Gabrče pri Senožečah, Gradišče pri Lukovici, Skalnica, Kum, Brestanica, Gradišče pri Divači, Žegnan jama, Boč KM
87 Ruška planinska pot 2 - 1.9.1996 Ruše, po dolini Lobnice, Šumik, Klopni vrh, Osankarica, Žigartov vrh, Ruška koča, Hotel Zarja, Mariborska koča, lovski dom Pečk KM+R
88 Komendska planinska pot 3 50 2.5.2001 Sv. Lenart, Mokrica, Kalški greben,... KM
89 Rečiška planinska krožna pot 2 36 2002 Laško-Hum, LK Govce, Govško brdo, Baba, Ostri vrh, pl. dom na Kalu, Mrzlica, Dom na Šmohorju, Laško KM
90 Vezna pot po okoliških vrhovih doma Valentina Staniča 3 - 2002 Sp.Vrbanova špica, Visoka Vrbanova špica, Dom Valentina Staniča, Cmir, Rjavina, Begunjski vrh KM
91 Križem kražem po Posavskem hribovju 20 - 1.4.2005 64 KT, podrobneje: [10] KM
92 Kostelska planinska pot 1 22 26.5.2012 Potok (225 m), Stružnica (665 m), Kuželjska stena (874 m), Rake (550 m), Laze (320 m), Kosa (480 m) KM
93 Kurirska pota Dolomitov 2 25 1.9.2005 Slavkov dom (396 m), Jetrbenk (775 m), Sv. Jakob (806 m), Gostilna Dobnikar (Topol 1), Grmada (898 m), Tošč (1021 m), Obrtniški dom na Govejku (727 m), Osolnik (858 m) KM
94 Iz Geometrijskega središča Slovenije na 100 slovenskih vrhov 40 - 23.4.2006 - KM
95 Po planinskih kočah Slovenije 80 - 1.1.2007 153 KT KM
96 Pot Karla in Žige Zoisa 2 - 2008 Brdo pri Kranju, Preddvor, Kališče, dom Čemšenik, v dolino Kokre, Cojzova koča, dom na Gospincu-Krvavec KM
97 Polžkova pot 2 - 1.5.2009 Okoli Rogaške Slatine KM
98 Pot MDO primorsko-notranjskih PD 11 330 1.6.2010 Vipava, Gradiška tura, Nanos, Vremšcica, Veliki Snežnik, preko Brkinov, Kokoši in Slavnika v Slovensko Istro, Sečovlje KM
99 Polzelska planinska pot 2 40 1.8.2011 Polzela, Jug, Gora Oljka, Brunški vrh, Topolovec(Gričar), Vaga, vrh Sevčnika, Kadunec, Založe (Korber), Polzela (Šenek), Vinski vrh KM
100 ALJAŽEVA pot od doma do doma 9 200 4.7.1998 Zavrh , Šmarna Gora, Smlednik-Sv. Urh, Hraše-Sv. Jakob, Voklo-Sv. Jernej, Sr. Vas-Sv. Katarina in Radegunda, Dom Kokrskega odreda na Kališču, Storžič, Koča na Kriški gori, Tržič-cerkev Marijinega oznanjenja, Dobrava-Povišanje Sv. Križa, Brezje-Bazilika Marije pomagaj, Begunjščica-Veliki vrh, Dom na Zelenici, Stol, Prešernova koča na Stolu, Koča na Golici, Velika Golica, Dovška Baba, Dovje-grob Jakoba Aljaža, Dom Valentina Staniča, Triglavski dom na Kredarici, Triglav, Aljažev dom v Vratih KM
101 Vitovška pot 1 - - Vitovlje, pot po stopnicah na Vitovlje, Cerkev sv. Duhu oz. Materi Božji, Kopitnik, Sekulak, Lipovca, Vitovlje KM
102 Kunaverjeva pot 1 - 2008 Rakek, Rakovško polje, Mali naravni most,Rakov Škocjan, Veliki naravni most, Rakek KM
103 Po miru v Posočju 5 100 30.6.2007 Log pod Mangartom pri vhodu v rudniški jašek, imenovanem Štoln, Ravelnik, Čelo, Zaprikraj, Mrzli vrh, in Drežnica, Kobarid, Livek, Kolovrat, konča se pri muzeju na prostem na Mengorah v bližini Mosta na Soči KM
104 Deset vrhov Ljubljane 10 - 2004 Staneta Kosca na Rašici, Šmarna gora, Toško Čelo, Katarina nad Medvodami, Koreno nad Horjulom, Krim, Kurešček, Mali Lipoglav, Janče in Žagarski vrh KM
104 Tematske poti na Loškem 22 - 2004 22 različnih veznih in krožnih poti KM

Opomba:

  • KM pomeni Knafelčeva markacija
  • KT pomeni Kontrolna točka

Viri Uredi

Zunanje povezave Uredi