Nigrad

Nigrad d.o.o. je komunalno podjetje iz Maribora, ki je v večinski lasti Javnega holdinga Maribor. Sedež družbe se nahaja na Zagrebški cesti 30 na Teznu v Mariboru.

Nigrad komunalno podjetje d.o.o.
NIGfotka.jpg
PanogaKomunala, gradbeništvo
SedežMaribor Zagrebška cesta 30, Maribor
Lastnik(i)Javni holding Maribor d.o.o.
Spletna stranwww.nigrad.si

Glavne dejavnosti službe[1]Uredi

 • vzdrževanje in upravljanje ulic, trgov in cest s pripadajočimi objekti in napravami,
 • vzdrževanje in upravljanje kanalizacijskega sistema,
 • vzdrževanje in upravljanje javne razsvetljave in prometne signalizacije,
 • vzdrževanje in upravljanje javnih parkirišč,
 • izvajanje gradbenih in ostalih del za potrebe komunalne infrastrukture,
 • akreditirana dejavnost – preizkusni laboratorij.

Notranja organiziranost službeUredi

Uprava:

 • Služba kakovosti
 • Odnosi z javnostmi

Poslovna področja:

 • Računovodsko-finančna služba
 • Služba za ravnanje s človeškimi viri
 • Komerciala
 • Vozni park
 • Služba za upravljanje z viri in razvoj
 • Upravno-tehnična služba (seznam uradnih oseb)

Operativne službe:

Zgodovina in mejnikiUredi

[2]

Razvoj mestne komunale od sredine 19. stoletja do začetka druge svetovne vojne leta 1941 je bil pravzaprav odsev razvoja samega mesta, le da je komunalni razvoj večino časa močno zaostajal za razvojem mesta. Nagel urbani razvoj Maribora se je začel dogajati po prihodu železnice leta 1846, ko je mestno prebivalstvo v dobrih 50 letih naraslo s 4.000 na 30.000 ljudi, čemur je sledila tudi pospešena stanovanjska gradnja in nastanek novih cest in ulic, temu pa zaradi nepripravljenosti ni sledil tudi nujni komunalni razvoj. Šele župan Aleksander Nagy je uvidel nujnost komunalne ureditve mesta in tako so deli Maribora, ki so zrasli ob koncu 19. stoletja, že imeli popolno komunalno infrastrukturo – kanalizacijo, urejene ceste in pločnike. Toda za njim se je ponovno povrnila nesistematičnost in nedoslednost pri komunalni ureditvi mesta. To breme je Maribor nosil vse do začetka 30 let 20. stoletja, ko so zaradi nuje centralno uredili vse komunalne in uslužnostne dejavnosti v mestu ter s tem postavili temelje za načrtovano in sočasno komunalno opremljanje tako obstoječih kot nastajajočih delov mesta. In prav mestna podjetja, ki so združevala vse komunalne dejavnosti pod eno streho, predstavljajo začetek sodobne komunalne dejavnosti v Mariboru, ki jo danes opravlja družba Nigrad, d. o. o.

1857 Začetek organizirane komunalne službe v Mariboru – takratna mestna oblast od mariborskega vojaškega erarja odkupi dva prostora za hrambo orodja in materialov.

1862 Novoustanovljena Mestna uprava cest prične z urejanjem Gosposke, Jurčičeve in Ul. 10. oktobra, kar predstavlja začetek sistematičnega komunalnega urejanja mesta Maribor.

1952 Mestna uprava cest se preimenuje v komunalno upravo Maribor; komunalna dejavnost je podobna tisti iz obdobja med vojnama – izgradnja kanalizacije in urbanizacija mestnega središča.

1954 Ustanovljeno je Komunalno podjetje Maribor, ki nadaljuje tradicijo predhodnih družb.

1960 Organizirana komunalna služba postane Nigrad – podjetje za nizke gradnje; to ime družba uporablja še danes. Odcepita se Vrtnarija (nekdanja Florina) in Čistoča (današnja Snaga). Nigrad je organiziran kot delovna organizacija z dvema TOZD-oma.

1990 Nigrad postane enovito podjetje.

1991 V upravljanje prevzame mariborska javna parkirišča.

1993 V vzdrževanje pridobi mariborsko javno razsvetljavo.

1997 Nigrad se v sodni register vpiše kot delniška družba.

1999 Nigrad, d. d., se preseli v novo poslovno zgradbo na Zagrebški cesti v Mariboru. Tistega leta prvič pridobi akreditacijsko listino za laboratorijsko dejavnost ISO 45000 in certifikat kakovosti ISO 9002.

2015 Prvič v zgodovini prične z vzdrževanjem državnih cest.

2017 Kot eno najpomembnejših regionalnih komunalnih podjetij praznuje družba Nigrad, d. d., 160-letnico obstoja in delovanja ter nadaljuje bogato tradicijo vzdrževanja in nadgrajevanja temeljev mesta Maribor. Tega leta namesti prvo svetilko na fotovoltaični sistem, postavi prvo napajalno postajo za električne avtomobile in soustanovi inštitut Wcycle.

2018 Nigrad, d. d., postane eminentni evropski demonstracijski partner na področju prehajanja v krožno gospodarstvo.

2020 Nigrad, d. d., se statusno preoblikuje v d. o. o., tj. družbo z omejeno odgovornostjo.


Uradna stran Nigrad d.o.o.


 1. https://www.nigrad.si/o-nas/osebna-izkaznica
 2. http://nigrad.si/o-nas/zgodovina-mejniki