Nelinearno programiranje

Nelinearno programiranje je reševanje optimizacijskih problemov, pri katerih so lahko namenska in omejitvene funkcije nelinearne. To so problemi oblike

,

kjer je

Namesto minimizacije je lahko v prvi vrstici tudi maksimizacija funkcije, torej

,

Takšen problem lahko prevedemo na minimizacijo tako, da zamenjamo predznak namenske funkcije f:

Primer uredi

Poišči minimum namenske funkcije

f(x) = x1 + x2

pri naslednjih pogojih:

x1 ≥ 0
x2 ≥ 0
x12 + x22 ≥ 1
x12 + x22 ≤ 2

kjer je x = (x1, x2)

Pogoji določajo omejitve, ki omejujejo množico dovoljenih rešitev X.

Glej tudi uredi