V matematični logiki je ekvivalenca dvočlena logična operacija med izjavami. Znak za ekvivalenco je ali redkeje tudi . Ekvivalenca je pravilna, samo če imata operanda A in B enako logično vrednost (ali sta oba pravilna ali pa oba napačna).

Ekvivalenco lahko beremo na več načinov:

  • A, če in samo če B.
  • Iz A sledi B in iz B sledi A.
  • A natanko takrat, ko B.
  • A je potreben in zadosten pogoj za B.


Pravilnostna tabela uredi

Ekvivalenca
A B  
p p p
p n n
n p n
n n p

Opomba: p - pravilno, n - nepravilno

Glej tudi uredi