Multiplikativna funkcija

Multipliktívna fúnkcija je v teoriji števil aritmetična funkcija f(n), za katero je f(1) = 1, ter kadar sta a in b tuji števili velja:

Zgledi uredi