Moment (matematika)

Moment je v matematiki pojem, ki so ga razvili iz podobnega pojma v fiziki. Momente vedno izračunavamo tako, da se nanašajo na neko vrednost. N-ti moment (reda n) realne funkcije glede na vrednost c se izračuna s pomočjo obrazca:

Pogosto se moment neke funkcije obravnava za vrednost c = 0. To pomeni, da računamo moment glede na izhodišče. V tem primeru dobimo

.

Najbolj pogosto se za funkcijo uporablja funkcija gostote verjetnosti. Tako se n-ti moment glede na srednjo vrednost imenuje pričakovana vrednost (srednja vrednost). Momente, ki jih izračunano glede na pričakovano vrednost imenujemo centralni momenti.

kjer je

Momenti slučajne spremenljivke Uredi

Moment slučajne spremenljivke glede na izhodišče.

 .

Centralni moment pa je

 .

Nekateri pomembnejši momenti Uredi

  • Moment reda 1 je enak pričakovani vrednosti  .
  • Centralni moment reda 2 je enak varianci  .
  • Centralni moment reda 3 je enak  , kar je standardizirani koeficient simetrije.
  • Moment reda 4 je enak  , kar je povezano s sploščenostjo.

Glej tudi Uredi