Odpre glavni meni

Moldavščina (Limba moldovenească) je uradni jezik v Moldaviji. Knjižna moldavščina je enaka knjižni romunščini. Razlike so prisotne le v pogovornem jeziku; v moldavskem pogovornem jeziku je namreč prisotnih veliko besed, prevzetih iz ruščine. Moldavščina torej ni samostojen jezik in kot poseben jezik obstaja le zaradi političnega jezikovnega separatizma. Torej gre le za uraden naziv za romunščino, ki se govori na področju Moldavije in Transnistrije. V Moldaviji moldavščino zapisujejo v latinici, v Transnistriji (Pridnjestrska republika) pa v cirilici.