Ministrstvo za javno upravo Republike Slovenije

Ministrstvo za javno upravo opravlja naloge na področjih javne uprave, sistemskega urejanja organiziranosti in delovanja javnega sektorja, sistema javnih uslužbencev, plačnega sistema v javnem sektorju, javnih naročil, volilne in referendumske zakonodaje, sistemskega urejanja splošnega upravnega postopka, sistemskega urejanja upravnih taks, upravnega poslovanja, upravljanja z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanja elektronskih storitev javne uprave, dostopa do informacij javnega značaja, integritete v javnem sektorju, delovanja nevladnih organizacij, lokalne samouprave, kakovosti javne uprave, boljše zakonodaje ter odprave administrativnih ovir in naloge na področju sistemskega urejanja ravnanja s stvarnim premoženjem države in lokalnih skupnosti, centraliziranega ravnanja s stvarnim premoženjem države, načrtovanja in koordiniranja prostorskih potreb organov državne uprave ter drugih nalog na področju ravnanja s stvarnim premoženjem v skladu s predpisi ali aktom vlade.

Minister za javno upravo
Republike Slovenije
Trenutno:
Sanja Ajanović Hovnik (Gibanje Svoboda)

od 1. junij 2022
Član15. vlada Republike Slovenije
RezidencaTržaška cesta 21
1000 Ljubljana
Spletna stranhttps://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-javno-upravo/

Organizacija uredi

Notranje organizacijske enote

Glej tudi: uredi

Zunanje povezave uredi