Železarna je tovarna za pridobivanje in predelavo železa.

V železarni pridobivajo surovo železo (grodelj), v jeklarnah pa iz njega jeklo. [1]

V Sloveniji, ki ima na področju železarstva dolgo tradicijo obratuje več železarn:

v bližnji okolici pa so še:

  1. Enciklopedija Slovenije. (2001). Knjiga 15. Ljubljana: Mladinska knjiga.

sl:Fužina