Mathematica je komercialna programska oprema zasebnega podjetja Wolfram Reserch, Inc. (WRI). Predstavlja enega od nabolj priljubljenih matematično-naravoslovnih orodij. Mathematica vsebuje:

 • sistem za simbolično obdelavo enačb,
 • numerično računanje in vrednotenje rezultatov,
 • orodje za vizualizacijo rezultatov,
 • proceduralni programski jezik z elementi objektnega programiranja, ki temelji na pravilih.
Mathematica
Mathematica 8.0.0 na GNU/Linux
RazvijalecWolfram Research
Stabilna izdaja23 junij 1988; 31 oktober 1988; 1 avgust 1989; 15 januar 1991; 15 junij 1992; 1 junij 1993; 3 september 1996; 19 maj 1999; 2 november 2000; 1 november 2002; 12 junij 2003; 25 oktober 2004; 20 junij 2005; 1 maj 2007; 18 november 2008; 15 november 2010; 28 november 2012; 9 julij 2014; 30 marec 2015; 14 julij 2015; 15 oktober 2015; 2 marec 2016; 18 april 2016; 8 avgust 2016; 16 marec 2016; april 2017; september 2017; 8 marec 2018; 16 april 2019; 18 marec 2020; 16 december 2020; 20 maj 2021; 13 december 2021; 17 februar 2022; 29 junij 2022; 14 december 2022; 28 junij 2023; 9 januar 2024
OSRazlični (seznam)
TipSimbolno računanje
LicencaLastniška
Spletno mestoMathematica

Izvorni avtor in ustanovitelj podjetja Stephen Wolfram je izdal prvo različico leta 1988.

Uporaba uredi

Izvorna koda se vnaša v okvirje, imenovane Beležnica (Notebook). V primerjavi z običajnimi programskimi jeziki lahko vsebujejo tudi posebne matematične znake. Interpeter izvrši kodo praviloma takoj po vnosu. Rezultat in morebitne napake so tako takoj opazni. Lahko pa se koda tudi prevaja, kadar je to zaželeno. Mathematica obstaja za naslednje operacijske sisteme: Linux, MacOS, MS-DOS, Next, OS/2, Unix, VMS in MS Windows. Prilagojena je potrebam znanstveno-raziskovalnega dela, čeprav se uporablja tudi v gospodarskih ustanovah. Razen osnovnih računskih operacij, odvodov, integralov, sistemov enačb, dela z matrikami in numeričnih izračunov s poljubno natančnostjo je dodana še množica posebnih funkcij za različna področja matematike (na primer za kombinatoriko).

Zgled izračuna uredi

Spodnji zgled prikazuje izračun srednje vrednosti zaporedj na tri načine. V interaktivnem načinu Mathematika številči vnose in izpise ter neposredno prikazuje rezultate.

Določitev zaporedja:

 In[1] := MojiPodatki = Range[8]  
Out[1] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8}

Uporaba Mathematica-ine funkcije:

 In[2] := Mean[MojiPodatki]     
Out[2] = 9/2

Uporaba funkcij za delo z zaporedji:

 In[3] := Plus@@MojiPodatki / Length[MojiPodatki] 
Out[3] = 9/2

Proceduralni pristop:

 In[4] := vsota = 0         
Out[4] = 0
In[5] := For[ j=1,j <= Length[MojiPodatki], j++, vsota += MojiPodatki[[j]] ]
In[6] := vsota / Length[MojiPodatki]
Out[6] = 9/2

Zgled risanja uredi

Zgled risanja krožnice z enačbo:

 
 
ParametricPlot[
 {-1 + 3 * Cos[x], 1 + 3 * Sin[x]},
 {x, 0, 2π},
 AspectRatio -> Automatic,
 PlotStyle -> {Thickness[0.012]}
]
AspectRatio
Automatic povzroči, da sta x in y narisana v enakem merilu.
PlotStyle
Določimo lastnosti krivulje. Na primer Thickness za debelino črte.

Zunanje povezave uredi