Dolinsko narečje

podnarečje prekmurščine
(Preusmerjeno s strani Markovsko narečje)

Dolinsko narečje je poleg goričkega in ravenskega narečja eno izmed štirih glavnih narečij prekmurščine, ki ga govorijo na južnem delu Prekmurja v okolici Turnišča, Črenšovcev, Beltincev in Hotize. Prekmurska pokrajina Dolinsko nima opravka z dolino, ampak je spodnji del Ravenskega. V ljudskem jeziku se imenuje tudi markovsko ali markasto narečje. Nekoč je bilo na tem kraju zelo pogosto osebno ime Marko.

Dolinsko narečje se od ravenskega in goričkega razlikuje v glasoslovju. Glavna značilnost dolinskega govora, da se je zvočnik j ohranil kot nebni drsni j, medtem ko se ta glas v ravenskem in goriškem govoru spremeni v dž, dj, g, k in tj. Razvoj končnega gre v -u.

Dolgi samoglasniški sistem v dolinskem govoru: i:/i:i̯, ü:/ü:u̯; u:/u:u̯, ö:, ie; e:i̯, ou̯; a:. Od prekmurskih govorov je dolinsko narečje kaže največ podobnosti s knjižno slovenščino in hrvaščino (predvsem s kajkavščino). Proti jugu ima hrvaški jezik velik vpliv na dolinsko narečje, ker je tamkajšnji govor precej podoben severnemu medžimurskemu kajkavskemu narečju (zlasti govoru Murskega Središča).

V stari knjižni prekmurščini so uporabili dolinski nebni drsni j, da bi bila knjižna norma podobna hrvaškemu in slovenskemu jeziku. Prekmurski katoliški kler, ki se je odločil za fuzijo h knjižni slovenščini, se je od druge polovice 19. stoletja naslanjali izključno na dolinski govor.

Literatura

uredi
  • Avgust PAVEL 2013: Prekmurska slovenska slovnica. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 100. ISBN 978-961-6656-94-8 (COBISS)
  • Renata PUCKO 2015: Glasoslovni in oblikoslovni oris dokležovskega govora. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Oddelek za slovanske jezike in književnosti.
  • Zinka ZORKO 2009: Narečjeslovne razprave o koroških, štajerskih in panonskih govorih. Maribor: Mednarodna založba Oddelka za slovanske jezike in književnosti, Filozofska fakulteta. Mednarodna knjižna zbirka Zora, 64. ISBN 978-961-6656-37-5 (COBISS)
  • Janja ZVER, 2010: Pletarsko besedje v vasi Hotiza. Diplomsko delo. Maribor: Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru Oddelek za slovanske jezike in književnosti.