Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

Mandatno-volilna komisija je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije. V prejšnjih mandatih je bil njen naziv Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

DelovanjeUredi

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Mandatno-volilna komisija:

- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja, - opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.

SestavaUredi

4. državni zbor Republike Slovenije
5. državni zbor Republike Slovenije
6. državni zbor Republike Slovenije[1]
7. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombeUredi

Glej tudiUredi