Mandatno-volilna komisija Državnega zbora Republike Slovenije

Mandatno-volilna komisija je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije. V prejšnjih mandatih je bil njen naziv Mandatno-imunitetna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje uredi

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Mandatno-volilna komisija:

- opravlja zadeve v zvezi s potrditvijo mandatov poslancev, - obravnava vprašanja v zvezi z imuniteto poslancev, sodnikov ustavnega sodišča, sodnikov ter varuha človekovih pravic in njegovih namestnikov, - obvešča zbor o primerih, ki imajo za posledico prenehanje poslančevega mandata, - obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki urejajo položaj ter pravice poslancev in generalnega sekretarja, - obravnava vprašanja iz pristojnosti državnega zbora v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami, kadar to določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - predlaga državnemu zboru v imenovanje ali izvolitev funkcionarje, če tako določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora, - daje soglasje k imenovanju funkcionarjev, če zakon tako določa, - sprejema akte o plačah in drugih osebnih prejemkih in povračilih ter dopustih poslancev in generalnega sekretarja,

- opravlja druge naloge, ki jih določa zakon, ta poslovnik ali drug akt državnega zbora.

Sestava uredi

4. državni zbor Republike Slovenije
5. državni zbor Republike Slovenije
6. državni zbor Republike Slovenije[1]
7. državni zbor Republike Slovenije

8. državni zbor Republike Slovenije

  • Predsednik: Ivan Hršak (DeSUS)
  • Podpredsednika: Andreja Zabret (LMŠ) in Ljubo Žnidar (SDS)
  • Člani: Bah Žibert Anja, Golubović Brane, Han Matjaž, Horváth Ferenc, Horvat Jožef, Jeraj Alenka, Jurša Franc, Kociper Maša, Krivec Danijel, Muršič Bojana, Perič Gregor, Sluga Janja, Šiško Dušan, Tanko Jože, Tašner Vatovec Matej, Tomić Violeta

Viri in opombe uredi

Glej tudi uredi