Makrolidi so skupina antibiotičnih učinkovin z velikim laktonskim obročem z več ketonskimi in hidroksilnimi skupinami, ki se vežejo na ribosome ter deluje bakteriostatično in baktericidno.[1]

Eritromicin. Makrolidni obroč je laktonska struktura zgoraj levo.
Klaritromicin.
Roksitromicin.

Med makrolide spadajo tudi nekateri antimikotiki (in sicer polienski antimikotiki), zaviralci imunskega odziva in tudi številni toksični presnovki, ki se tvorijo v nekaterih bakterijah in glivah.

Predstavniki

uredi

Mehanizem delovanja

uredi

Prijemališče makrolidnih antibiotikov je ribosomska podenota 50S. S tem preprečijo sintezo beljakovin, saj zavrejo podaljševanje polipeptidne verige. Zavrejo premestitev peptidil-t-RNA iz akceptorskega na donorsko mesto na ribosomu. Tvorba beljakovine se prehitro zaključi in posledica je bakteriostatično delovanje makrolidov.[2]

  1. Slovenski medicinski slovar
  2. Aktories K., Förstermann U., Hofmann F., Starke K.: Allgemeine und Spezielle Pharmakologie und Toxikologie. 9. Auflage. Urban & Fischer Verlag/Elsevier Verlag, München, Jena 2006, S. 819, ISBN 978-3-437-44490-6.