Loschmidtovo število

Loschmidtovo števílo [lošmítovo ~] (označbe n0, L ali NL) je fizikalna konstanta, ki določa število delcev (atomov ali molekul) idealnega plina v dani prostornini. Po navadi je podano pri standardnih pogojih. Predlagana vrednost CODATA za leto 2006 je:

n0 = 2,686 7774(47)×1025 m-3

pri 0 °C in 1 atm.[1] Imenuje se po avstrijskem fiziku in kemiku Johannu Josefu Loschmidtu, ki je prvi določil fizično velikost molekul idealnega plina leta 1865.[2] Loschmidt je kasneje po Avogadrovem zakonu, da ima vsak idealni plin v enakem stanju enako število molekul na mol, določil to število, ki se danes imenuje Avogadrovo število. Izraz »Loschmidtovo število« se zaradi tega včasih (nepravilno) nanaša na Avogadrovo število, še posebej v nemških virih.

Loschmidtovo število je dano z zvezo:

kjer je p0 standardni tlak, kB Boltzmannova konstanta in T0 standardna absolutna temperatura. Zveza med Loschmidtovim in Avogadrovim številom, NA, je:

kjer je R splošna plinska konstanta in molarna prostornina.

Opombe in sklici

uredi
  1. Mohr, Peter J.; Taylor, Barry N.; Newell, David B. (2008). »CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants: 2006« (PDF). Rev. Mod. Phys. (v angleščini). Zv. 80. str. 633–730. doi:10.1103/RevModPhys.80.633. Povezava
  2. Loschmidt, Johann Josef (1865). »Zur Grösse der Luftmoleküle«. Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien (v nemščini). 52 (2): 395–413. (angleški prevod) Arhivirano 2006-02-07 na Wayback Machine..