Lirska pesem

Lirska ali osebno-izpovedna pesem je pesem, v kateri pesnik izraža svoja čustva, svoje misli, svoje mnenje, zato jim pravimo tudi osebno-izpovedne pesmi. V taki pesmi ni sledi zgodbe in jo je nemogoče obnoviti.

Vrste lirskih pesmi:

-ljubezenske,

-z nabožno vsebino,

-itd.

Lirsko pesem se lahko poje, to pomeni da ima NAPEV