Levant je geografska, zgodovinska in kulturna regija, ki v širšem smislu označuje prostor vzhodnega Sredozemlja oz. sredozemska obalna območja vzhodno od Italije. K Levantu tako prištevamo predvsem Grčijo, sredozemsko obalo Turčije, Ciper, Libanon, Palestino, Izrael, Jordanijo, Sirijo in Egipt. Natančnejša prostorska opredelitev regije se je skozi čas spreminjala. K Levantu v ožjem smislu prištevamo Hatay, Sirijo, Ciper, Libanon, Palestino, Izrael in Jordanijo, tj. ozemlja bivških križarskih držav na Bližnjem vzhodu v srednjem veku.

Levant v ožjem smislu

Glej tudi uredi