Lahinja

reka v Sloveniji

Lahinja [láhinja][1] je 33,4 km dolga reka v Beli krajini. Povirje sestavlja več kraških izvirov na koncu neizrazite zatrepne doline med vasmi Knežina, Belčji Vrh in Mali Nerajec. Zaradi majhnega padca ima reka v zgornjem toku precej vijugast tok. Vse pomembnejše pritoke dobiva z leve strani in vsi se začenjajo s kraškimi izviri.

Reka Lahinja pri Gradcu

Večji Nerajski potok ali Nerajčica se ji pridruži kmalu po izviru.

V ozki plitvi strugi teče Lahinja proti severu, pri Dragatušu se vanjo izliva večji pritok Podturnščica, v Črnomlju pa Dobličica. Od izliva Podturnščice teče Lahinja po ozki in do 20 m globoki strugi, s številnimi okljuki. Na enem najlepših okljukov leži grad Gradac. Med Črnomljem in Gradcem nima površinskih pritokov, pod Gradcem pa se vanjo izliva vodnata in hitreje tekoča Krupa. Po sotočju s Krupo zavije Lahinja proti vzhodu in se pri Primostku izliva v Kolpo.

Njena rečna mreža je nesimetrična, saj večino površinskih pritokov dobiva z leve strani. Sodi v porečje Save.

Celotna reka Lahinja je vključena v omrežje Natura 2000, njen povirni del (od izvira do okljukov pri Pustem Gradcu) pa je tudi zavarovan, in sicer kot Krajinski park Lahinja.

Ime reke

uredi

V Slavi vojvodine Kranjske in ostalih starejših knjigah oz. zapisih je zaslediti, da je reka v preteklosti imela drugačno ime. Takrat se je še imenovala Črnomaljščica.[2]

Uporaba in onesnaženost

uredi

Pred tridesetimi leti (do zgraditve vodovoda) so v vaseh ob reki vaščani pridobivali pitno vodo neposredno iz Lahinje. Vodo so morali pred uporabo prekuhati, saj ni bilo nobene čistilne naprave. Tudi živina se je napajala v Lahinji.

Med drugim je prihajalo do izpustov odpadnih vod (klavnica v Črnomlju) in deloma fekalnih vod neposredno v Lahinjo. Šele v sedemdesetih letih (1974) dvajsetega stoletja so v različnih vaseh, na primer Gradcu pričeli graditi vodovod.

Čeprav se je čistoča reke po zgraditvi čistilne naprave v mestu Črnomelj v letu 1994-1996 vsaj na videz izboljšala, nekateri krajani še vedno uporabljajo reko za divje smetišče oziroma odlagališče odpadkov. Čistilna naprava v Črnomlju ima zmogljivost 4500 populacijskih enot.[3]

Galerija

uredi

Sklici in opombe

uredi
  1. »Lahinja – GOVORNI POMOČNIK«. Pridobljeno 1. maja 2023.
  2. »Enajsta knjiga o mestih, trgih, starih in novih gradovih, samostanih, vrtovih itn. na Kranjskem; in vsakovrstnih znamenitih stvareh, ki so se tam zgodile« (PDF). Slava vojvodine Kranjske. Arhivirano iz prvotnega spletišča (PDF) dne 14. maja 2014. Pridobljeno 3. aprila 2014.
  3. Čistilna naprava še letos, M. Bezek-Jakše, Dolenjski list 25.2.2010, str. 8