Krupa (reka)

reka v Sloveniji

Krupa je reka v Sloveniji, ki izvira jugovzhodno od Semiča sredi kraškega ravnika Bele Krajine. Stena je skoraj 30 m visoka. Izvira v močnih kraških izvirih pod zatrepno steno iz debelo skladovitega spodnje krednega apnenca. Nato se prebija skozi okoli 2 km dolgo zatrepno dolino do Lahinje, v katero se izliva pod Gradcem. Celotna reka z obrežjem je bila leta 1997 zavarovana kot naravni spomenik in območje Natura 2000. Dolžina reke je 2,5 km. Povprečen pretok je ca, 1000 l/s. Najnižji vodostaji so poleti.[1]

Izvir Krupe
Jez pri izviru Krupe

V območju izvira je kamniti jez z žago, ki je bila obnovljena leta 1989.

Živalstvo

uredi

V sedimentu izvirnega jezera so odkrili edino slovensko nahajališče jamske školjke kuščerjeve kongerije (Congeria cusceri). Najdene so bile tudi endemne vrste jamskih polžev. Tu najdemo tudi človeško ribico (Proteus anguinus).

Onesnaženost

uredi
 
Približna mesta bivših ilegalnih odlagališč PCB-a v Beli krajini po podatkih Boža Flajšmana v članku "Je v Beliu krajini ogroženih nekaj tisoč ljudi?", Dolenjski list, 29. 1. 1987

V kraškem zaledju Krupe je Iskrina tovarna iz Semiča na več mestih odlagala odpadne kondenzatorje, v katerih so bili uporabljeni strupeni in težko razgradljivi poliklorirani bifenili (PCB).

Glej tudi

uredi

Zunanje povezave

uredi
  1. Naša naravna dediščina, Ob belokranjski Krupi, Andrej Hudoklin, Zavod RS za varstvo narave, Dolenjski list, 22.10.2009
  • Uradni list RS, št. 81/97
  • Inventar najpomembnejše naravne dediščine Slovenije (Dobličica), Ljubljana, 1991