Kronogram

Kronogram (grško chronos - čas, gramma - črka) je napis, katerega določene črke so poudarjene in tvorijo letnico nekega dogodka ali pa postavitve spomenika. Najpogosteje se ti napisi pojavljajo v latinščini, saj tudi črke predstavljajo hkrati rimske številke. Seštevek le-teh dá neko letnico. Črke-številke so lahko poudarjene tako, da so zapisane kot verzalke ali da so v drugi barvi.

Kronogrami so se pojavili v Rimskem imperiju, a so postali zares priljubljeni v renesansi, zasti pa v baroku, ko so jih uporabljali na nagrobnih spomenikih in temeljnih kamnih.

PrimerUredi

Na nagrobni plošči, ki je vzidana v prezbiteriju cerkve svetega Mihaela v Pišecah (glej sliko desno), je v zadnjih dveh vrsticah napisano: qVI reqVIesCant In paCe DeI aMen (ki naj počivajo v Božjem miru, amen). Če seštejemo rimske številke, dobimo:

VI + VI + C + I + C + D + I + M = MDCCXIV ali 1714

LiteraturaUredi

Glej tudiUredi