Kotlina

Kotlina je nižji svet, ki je z večine strani obdan z nižjimi in višjimi vzpetinami. Zaradi dobrih pogojev, kot so ugodno podnebje, ravno površje in rodovitna prst, je v kotlinah pogosto skoncentrirana človeška poselitev.

V Sloveniji je geografsko osrednja in tudi največja Ljubljanska kotlina, sledi ji Celjska kotlina. Druge izrazitejše kotline so: Bovška kotlina, Bohinj, Jezersko, Pivška kotlina in z njo povezani Postonjska kotlina in Ilirskobristriška kotlina na Notranjskem ter Slovenjgraška kotlina in Velenjska kotlina (tudi Šaleška dolina), Kobariška in Tolminska kotlina v dolini Soče, morda tudi Breginjski kot, Dežela in Blejski kot (tudi Blejsko-Radovljiška kotlina) in Hotuljska kotlina (ali podolje), sredi katere leži vas z značilnim imenom Kotlje, včasih pa se omenjajo še Idrijska kotlina ter Trboveljska in Zagorska kotlina. Na jugovzhodu je Krška kotlina (ob reki Krki, skupaj z Novomeško kotlino).

Na avstrijskem Koroškem je osrednja Celovška kotlina, na severozahodu Avstrije pa je Dunajska kotlina, ki vključuje tudi glavno mesto Slovaške, Bratislavo. V Nemčij je mdr. znana Turinška kotlina (gl. Turingija), v sredni Aziji pa npr. Tarimska kotlina, ki je značilna endoreična kotlina. Znana je tudi Ferganska dolina ali kotlina.