Kopno zajema kopne (suhe) dele zemeljskega površja (celine in otoki); nasprotje so vodne površine (morja, jezera). Kopno zajema 30 % Zemlje.

Zemeljska hemisfera