Komisija za poslovnik Državnega zbora Republike Slovenije

Komisija za poslovnik je stalna komisija Državnega zbora Republike Slovenije.

Delovanje

uredi

»Komisija obravnava predlog poslovnika državnega zbora in predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi ter njune spremembe in dopolnitve, spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi. ter poda obrazložitev omenjenih dveh poslovnikov. Prav tako komisija obravnava pobude za spremembe in dopolnitve poslovnika državnega zbora in poslovnika o parlamentarni preiskavi, daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti drugih aktov državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora in njegovih delovnih teles s tem poslovnikom, ter opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.[1]«

Delovanje

uredi

Delovanje komisije je določeno v Poslovniku državnega zbora:

Komisija za poslovnik:

  • obravnava predlog poslovnika državnega zbora in predlog poslovnika o parlamentarni preiskavi ter njune spremembe in dopolnitve,
  • spremlja uresničevanje tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
  • daje razlago tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
  • obravnava pobude za spremembe in dopolnitve tega poslovnika in poslovnika o parlamentarni preiskavi,
  • daje na pobudo poslancev ali delovnih teles mnenje o skladnosti drugih aktov državnega zbora in njegovih delovnih teles, ki urejajo vprašanja organizacije in dela državnega zbora in njegovih delovnih teles, s tem poslovnikom,
  • opravlja druge zadeve, določene s tem poslovnikom.
    — 37. člen

Sestava

uredi
1. državni zbor Republike Slovenije
2. državni zbor Republike Slovenije
3. državni zbor Republike Slovenije
4. državni zbor Republike Slovenije

Viri in opombe

uredi

Glej tudi

uredi