Kemiosmotska sklopitev

Kemiosmotska sklopitev (kemiosmoza) je povezava elektronskega transporta, protonskega črpanja in sinteze ATP. Je ključni proces pri celičnem dihanju, pri katerem nastaja ATP, v mitohondrijih. Prenašalci elektronov so nameščeni vzdolž notranje mitohondrijske membrane in oksidirajo NADH in FADH2. Energija iz teh oksidacij se porabi za transport protonov v smeri naraščajočega koncentracijskega gradienta. Vodikovi protoni potujejo iz sredice (matriks) mitohondrija v medmembranski prostor. Nakopičeni protoni se potem vračajo skozi encim ATP-sintazo. Medtem ko se protoni premikajo v smeri padajočega koncentracijskega gradienta nazaj v sredico, se sprošča energija in encim sintetizira ATP. Kemosmotska teorija (hipoteza) na enak način razlaga tudi nastanek ATP v primarnih (svetlobnih) reakcijah fotosinteze.