Kategorija:Plinovodi

V kategorijo sodijo članki o splošnih lastnostih plinovodov in pomembnejših posamičnih plinovodih. Večinoma gre za plinovode za zemeljski plin.