Kanonik je krščanski duhovnik, ki ga škof imenuje za svojega svetovalca.

Kanonik je tujka, ki je na Slovenskem v uporabi od 16. stoletja. Prevzeta je po zgledu iz nemške besede Kanonikus, Kanoniker oziroma iz italijanske canonico, ki pa je izpeljana iz latinske besede canōn v pomenu pravilo oziroma v cerkvenolatinskem pomenu verska pravila, cerkveno pravo. Izhodiščni pomen je torej izvedenec za cerkveno (kanonsko) pravo.

  • Slovar Slovenskega knjižnega jezika, knjiga 2 DZS, Ljubljana, 1975
  • Snoj, Marko, Slovenski etimološki slovar, Založba Modrijan, Ljubljana, 2003