Kamerlengo

Kamerlengo (italijansko: Camerlengo), (komornik), je upravnik javnih dohodkov oz. zakladnik, v rimskokatoliški cerkvi pa ponavadi najstarejši kardinal, ki v času sedisvakance (običajno po papeževi smrti), upravlja Sveti sedež vse do izvolitve novega papeža. Po kamerlengu se imenuje tudi znana trdnjava v Trogirju.