Kadet (fran. cadet, mlajši ali najmlajši sin plemiških rodbin, tudi kandidat za oficirja), gojenec ki se v vojaški šoli ali civilni šoli usposablja za oficirja ali za poklicnega pilota.

Skupina kadetov v učilnici
Kadeti letalske šole

Beseda kadet ima več pomenov:

Beseda kadet je na Slovenskem v uporabi od 19. stoletja in je prevzeta prek nem. Kadett v pomenu kandidat za oficirja iz francoske besede cadet v enakem pomenu. To je izposojeno iz gaskonjsko capdet v pomenu stotnik (prvotno glava, glavar), kar pa je izpeljanka iz lat. caput prav tako v pomenu glava. V francoščini je cadet prvotno označevalo častnika na francoskem dvoru, ki je bil praviloma sin gaskonjskih plemičev; od tod se je razvil tudi sedaj prevladajoči francoski pomen mlajši, drugorojeni.[2]

  1. Slovar Slovenskega knjižnega jezika (1979). Ljubljana: DZS.
  2. Snoj, M. (2003). Slovenski etimološki slovar. Ljubljana: Založba Modrijan.

Glej tudi

uredi