Juri s pušo je bil slovenski humoristično satirični časopis.

Juri s pušo je izhajal v Trstu v letih 1869 in 1870. Najprej kot mesečnik, nato kot štirinajstdnevnik. V nakladi okoli 3.500 izvodov ga je izdajal, zalagal in urejal, prav tako kot tudi Jadransko zarjo, Gašpar Henrik Martelanec.[1] Oba lista sta izhajala izmenično na štirinajst dni in sta z izmeničnim izhajanjem predstavljala tednik. Kasneje je v letih 1884-1886 Ivan Dolinar izdajal zabavni polmesečnik Jurij s pušo. [2]

Viri uredi

  1. Enciklopedija Slovenije. Knjiga 2, str. 299. Mladinska knjiga, Ljubljana 1988
  2. Enciklopedija Slovenije. Knjiga 13, str. 356. Mladinska knjiga, Ljubljana 1999

Glej tudi uredi