Jožefov studenec je pokrit dvoprekatni pretočni studenec v predelu Maribora, imenovanem Studenci. Zgrajen je bil leta 1930, leta 2002 pa je bil obnovljen. Je le eden od številnih studencev, ki so jih ustvarili potoki in hudourniki, ki pritečejo s Pohorja in se izlivajo v reko Dravo. Po njih je ta predel Maribora tudi dobil ime. Na tem mestu so leta 1878 še stale stope,papirni mlin in tovarna lepenke. V preteklosti je studenec služil kot pralnica, danes pa pri njem lokalno turistično društvo vsako leto prireja tekmovanje peric.

Jožefov studenec v Mariboru