Jezusov rodovnik

Rodovnik Jezusovih prednikov iz Matejevega evangelija 1, 2-17:

14 rodov Abrahama do DavidaUredi

Abraham je imel sina Izaka,
Izak Jakoba,
Jakob Juda in njegove brate,
Juda je s Tamáro imel sina Ezroma,
Ezrom Arama,
Aram Amínadaba,
Amínadab Naásona,
Naáson (tudi Nahšon) Salmona,
Salmon z Ràhabo sina Boóza,
Boóz (tudi Boaz) z Ruto sina Obesa,
Obes Jéseja,
Jése pa je imel sina kralja Davida.

14 rodov od Davida do perselitve v BabilonUredi

Kralj David je z Urijevo imel sina Salomona,
Salomon je imel sina Roboama,
Roboam Abija,
Abija Aza,
Aza Jozafata,
Jozafat Jorama,
Joram Ozija,
Ozija Joatama,
Joatam Ahaza,
Ahaz Ezekija,
Ezekija Manaseja,
Manase Amona,
Amon Josija,
Josija pa je imel sina Jehonija in njegove brate ob preselitvi v Babilon.

14 rodov od preselitve v Babilon do JezusaUredi

In po preselitvi v Babilon je Jehonija imel sina Salatijela,
Salatijel Zerubabela,
Zerubabel Abiuda,
Abiud Eliakima,
Eliakim Asorja,
Asor Sadoka,
Sadok Ahima,
Ahim Eliuda,
Eliud Eleazarja,
Eleazar (tudi Lazar) Matana,
Matan Jakoba,
Jakob pa je imel sina Jožefa, moža Marije, iz katerej je bil rojen Jezus, ki je Kristus.

Število vseh navedenih rodov je 42.