Jezik in slovstvo (1955–) je osrednja strokovna slovenistična revija, ki ponuja razprave in zapise o slovenskem jeziku, literaturi in s tem povezani pedagoški teoriji in praksi. Na voljo je tudi v spletni obliki.

Jezik in slovstvo  
Naslovnica 6. številke 54. letnika (2009)
DisciplinaStrokovna slovenistična revija
Jezikslovenščina
UrednikMojca Smolej
Podrobnosti publikacije
Prva izdaja1955
IzdajateljZveza društev Slavistično društvo Slovenije
SedežSlovenija
Pogostost izdajanja6-krat letno
Indeksacija
ISSN0021-6933
Povezave
Pregled razmerja med prispevki v JiS-u po obdobjih

Zgodovina

uredi

Jezik in slovstvo začne izhajati kot glasilo Slavističnega društva Slovenije. V uvodniku so uredniki poudarili, da gre za poljudno revijo, ki ni namenjena le ozkemu krogu znanstvenikov, slovenistov, prevajalcev, književnikov, novinarjev. Prvi letnik je imel deset, vsi naslednji pa osem številk.

Leta 2003 je revija doživela prenovo zunanjega izgleda, spremenjen pa je tudi vsebinski del. Novosti:

  • v uredniški odbor so vključeni tuji slovenistični in drugi strokovnjaki z namenom lažjega pretoka spoznanj in internacionalizacije slovenističnih disciplin,
  • anonimnost postopka recenziranja prispevkov,
  • vsako leto izid dvojne številke, ki poglobljeno obravnava določeno temo,
  • zunanja oblika razprav z znanstvenim aparatom (izvlečki, opombe itd.).

Članki morajo biti opremljeni tudi s sinopsisom v slovenskem jeziku, uredništvo pa ga prevede v angleščino.

Glavni uredniki

uredi

Revijo so urejali:

Razmerje med prispevki v rubriki Članki

uredi

Delež posameznih vsebin (jezik, literatura, metodika in drugo) se je skozi čas spreminjal glede na uredniško politiko. Graf prikazuje področje prispevkov po letnikih, ki so bili objavljeni v rubriki Članki oz. Razprave in članki, v zadnjem obdobju pa samo Razprave.

Do 21. letnika je največ jezikoslovnih prispevkov, kasneje začnejo prevladovati literarnovedni, od 41. letnika dalje pa so vsa tri področja zastopana precej enakovredno. V času uredništva Tomaža Sajovica je objavljenih največ prispevkov na temo metodologije, kar je povezano s prenovo pouka slovenščine. V zadnjem obdobju je delež metodoloških prispevkov večji, število rubrik pa se je zmanjšalo. Aktualni uredniški odbor, ki pokriva ožja strokovna področja, se je usmeril v bolj znanstveni koncept.

Viri in zunanje povezave

uredi