Kemijski inštitut

Javna raziskovalna organizacija v Ljubljani, Slovenija

Kemijski inštitut (kratica KI) je slovenski javni raziskovalni zavod, ki deluje na področju kemije, s sedežem na Hajdrihovi ulici 19 v Ljubljani. Ima ~350 zaposlenih, od tega je več kot 260 raziskovalcev, s čimer je Kemijski inštitut za Institutom "Jožef Stefan" druga največja raziskovalna organizacija na področju naravoslovja v Sloveniji.

Znak Kemijskega inštituta: Atomi

Ustanovljen je bil leta 1946 pod vodstvom Maksa Samca kot del Slovenske akademije znanosti in umetnosti in je bil kasneje preoblikovan v samostojno inštitucijo Kemijski inštitut Boris Kidrič. Ta je bila leta 1992 preoblikovana v sedanji zavod.[1] Raziskovalci inštituta izvajajo temeljne in aplikativne raziskave v kemiji in sorodnih področjih, pri čemer posvečajo veliko pozornost uporabni znanosti in sodelovanju z gospodarstvom. Tako je Kemijski inštitut na nacionalni ravni ena vodilnih organizacij po številu prijavljenih patentov na leto.[2]

Z inštitutom upravljata upravni odbor in direktor, znanstveno usmeritev pa določa desetčlanski znanstveni svet. Raziskovalna dejavnost je organizirana v 9 odsekih. Trenutni direktor je biokemik Gregor Anderluh.[3]

Sklici in opombe

uredi
  1. »Odlok o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda Kemijski inštitut«. Uradni list RS št. 20/1992. 24. april 1992. Pridobljeno 26. maja 2011.
  2. »Krka, IJS in Kemijski inštitut z največ prijavami patentov, Slovenija po inovacijah pod povprečjem EU«. Dnevnik. 1. februar 2011. Pridobljeno 26. maja 2011.
  3. »Organizacijska shema«. Kemijski inštitut. Pridobljeno 14. decembra 2015.

Zunanje povezave

uredi