Javni zavod je ustanova, ki opravlja javne službe. Značilne dejavnosti, ki jih opravljajo javni zavodi so: vzgoja in izobraževanje, znanost, kultura, šport, zdravstvo, socialno varstvo, otroško varstvo, invalidsko varstvo, socialno zavarovanje ali druge dejavnosti, če cilj opravljanja dejavnosti ni pridobivanje dobička.

V skladu z Zakonom o zavodih[1] se lahko javni zavodi ustanovijo tudi za opravljanje dejavnosti, ki niso opredeljene kot javne službe, v primeru, da se opravljanje dejavnosti zagotavlja na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo. Ustanovitelj javnega zavoda je lahko z zakonom pooblaščena pravna oseba, npr. republika, občina, mesto, soustanovitelji pa so lahko tudi druge pravne ali fizične osebe. Javni zavod lahko opravlja eno ali več dejavnosti.

Viri in sklici

uredi
  1. »Zakon o zavodih (ZZ)«. PISRS. Pridobljeno 14. januarja 2022.