Izotropija (izraz izvira iz dveh grških besed starogrško ἰσόω; isóo - enako in starogrško τρόπος: trópos - smer) je značilnost nekaterih snovi, ki se kaže v tem, da neka značilnost ni odvisna od smeri. Nasprotni pojem je anizotropija, kjer je značilnost odvisna od smeri. Velikost anizotropije lahko določamo kot razliko v značilnostih vzdolž različnih smeri.

Pojem se uporablja v velikem številu področij znanosti:

Glej tudi uredi