Idrijski prelom je potresno aktivni prelom in geomorfološko najbolj izražen prelom v Sloveniji.[1][2] Poteka v smeri SZ–JV (310°)[3]), prelomna ploskev pa pada proti severovzhodu (85°[4]).[3] Prelomnico je prvi opisal slovenski geolog Marko Vincenc Lipold.[5][6]

Severovzhodni kamninski blok se je ob prelomnici spustil za do 480 m, v Idriji pa s tem v Idrijskem srednjetriasnem tektonskem jarku povzročil pritekanje hidrotermalnih živosrebrovih raztopin.[7] Dejavnost vzdolž preloma se je začela v miocenu pred približno 14 milijoni let z običajnim prelamljanjem, v pliocenu pa se spremeni v desnozmični prelom. Dolg je okrog 120 km in je eden izmed največjih prelomov v Sloveniji, sega od Furlanije na SZ do Gorskega Kotarja na JZ[8] in je viden iz vesolja.[3] Ta poteka predvsem po rečnih dolinah. Vzporedno z Idrijskim prelomom na severu teče Raški prelom, na jugu pa Predjamski prelom. Horizontalna komponenta premika znaša okrog 2500 m.[7]

Trenutni premik je izmerjen in se vzdolž preloma spreminja, vendar ta ne presega 1 mm na leto.[3] Najmočnejši potres ob Idrijskem prelomu je bil idrijski potres 26. marca 1511 z magnitudo 6,8 (stopnja X po Mercallijevi lestvici) in je povzročil okoli 12.000 smrtnih žrtev.[5][9][10] V 20. stoletju je prelom povzročil tudi cerkniški potres leta 1926 ter potres v Krnskem pogorju leta 1998.[9]

Sklici uredi

  1. Poljak, Marijan; Gosar, Andrej; Živčić, Mladen (2010). »Active tectonics in Slovenia« (PDF). GeoActa. Special Publication 3. Pridobljeno 10. avgusta 2014.
  2. Pinter, Nicholas, ur. (2006). The Adria microplate : GPS geodesy, tectonics and hazards : [proceedings of the NATO Advanced Research Workshop on the Adria Microplate: GPS Geodesy, Tectonics and Hazards, Veszprem, Hungary, April 4-7, 2004]. Dordrecht: Springer. ISBN 978-1-4020-4233-1.
  3. 3,0 3,1 3,2 3,3 Gosar, Andrej (2019). »Meritve tektonskih mikropremikov v prelomni coni Idrijskega preloma« (PDF). Ujma, št. 33. Ujma.
  4. Jure, Atanackov; Bavec, Miloš; Celarc, Bogomir; Jamšek Rupnik, Petra; Jež, Jernej; Novak, Matevž; Milanič, Blaž (2014). Seizmotektonska parametrizacija aktivnih prelomov Slovenije. Geološki zavod Slovenije. OCLC 922859148.
  5. 5,0 5,1 Bavec, Milos; Car, Marjeta; Stopar, Robert; Jamsek, Petra; Gosar, Andrej (2012). »Geophysical evidence of recent activity of the Idrija fault, Kanomlja, NW Slovenia«. Materials and Geoenvironment. 59.
  6. Lipold, Marc Vincenc (1857). »Bericht über die geologischen Aufnamen in Ober-Krein im Jahre 1856«. Jahrbuch der k. k. geol. Reichsanstalt.
  7. 7,0 7,1 Peljhan, Martina; Gorjup Kavčič, Mojca; Benčina, Tatjana (2011). »Geološka dediščina v Idriji« (PDF). Geografski vestnik. str. 6.
  8. Buser, Stanko (1987), »Tolmin in Videm«, Osnovna geološka karta SFRJ, Zvezni geološki zavod, OCLC 781181085
  9. 9,0 9,1 Fitzko, F.; Suhadolc, P.; Aoudia, A.; Panza, G.F. »Constraints on the location and mechanism of the 1511 Western-Slovenia earthquake from active tectonics and modeling of macroseismic data«. Tectonophysics. 404 (1–2): 77–90. doi:10.1016/j.tecto.2005.05.003.
  10. Cunningham, Dickson; Gosar, Andrej; Kastelic, Vanja; Grebby, Stephen; Tansey, Kevin (2007). »Multi-disciplinary investigations of active faults in the Julian Alps, Slovenia« (PDF). Acta Geodyn. Geomater. 4. Pridobljeno 10. avgusta 2014.