Eon Eratem Sistem
Perioda
Serija
Epoha
Čas (106let)
Fanerozoik Kenozoik Kvartar Holocen 0 - 0,0115
Pleistocen 0,0115 - 2,588
Neogen Pliocen 2,588 - 5,332
Miocen 5,332 - 23,03
Paleogen Oligocen 23,03 - 33,9
Eocen 33,9 - 55,8
Paleocen 55,8 - 65,5
Mezozoik Kreda Pozna preteklost

Miocen je geološka doba v razvoju Zemlje, ki se je pričela pred približno 23 milijoni let in trajala do pred 5,33 milijoni let. V začetek te dobe geologi uvrščajo nastanek alpidske orogeneze v Evropi. Takrat so se dogajala velika tektonska premikanja tal, izginjal je veliki ocean Tetis, nastala je puščava Sahara, Indijska podcelina pa je trčila v evrazijsko ploščo, kar je povzročilo dvig najvišje gorske verige na Zemlji - Himalaje.

Časovna delitev Miocena

uredi

Sodobni geologi so starost Miocena razdelili na osnovi novejših geoloških stratigrafskih odkritij fosilov v šest stopenj, katere so poimenovali kot sledi:

Tu gre za poimenovanje po lokalnih nahajališčih v Evropi. Poimenovanje na drugih kontinentih je po drugih lokalnih nahajališčih.

Fauna miocena

uredi