Ideogram

Ideogram (grško: starogrško ’ιδέα [idea] = ideja, misel, zamisel + starogrško γράμμα [gramma] =zapis) je grafični simbol, ki pomeni določeno idejo, in se uporablja za zapis te ideje. Pisavo sestavljeno iz ideogramov imenujemo ideogramska pisava. Danes najbolj znana ideogramska pisava je kitajska pisava.

Logogram (grško: starogrško λόγος [logos] = beseda + starogrško γράμμα [gramma] =zapis) je grafični simbol, ki pomeni določeno besedo, in se uporablja za zapis te besede. V praksi se besedi ideogram in logogram uporablja kot sopomenki, razlika med zapisom ideje in zapisom besede je bolj teoretična - kot ideogram v širšem smislu se včasih šteje tudi znak, ki ne predstavlja besede pač pa (npr.) matematično operacijo.

Besedi ideogram in logogram imata tudi redkeje uporabljani obliki ideograf in logograf.

Razvoj pisaveUredi

Ideogrami so bili zgodovinsko gledano stopnja v razvoju od slikovne pisave k črkovni pisavi.

Prve pisave so se razvile iz risanja slik. Slikovni element, ki že s svojo podobo pove, za kateri predmet gre, se imenuje piktogram. Zgled: slika kače pomeni besedo kača, slika človeka pomeni besedo človek, ipd.

V poznejšem razvoju so se oblike znakov stilizirale, poleg tega pa so začeli pisarji dodajati tudi znake za pojme, ki jih ni mogoče neposredno upodobiti, npr.: ljubezen, mir, hitro, sladko, premišljevati, uloviti, ipd. Tako so nastali pravi ideogrami - znaki, ki pomenijo posamezne besede iziroma ideje, vendar pa slikovna upodobitev ni vedno v neposredni zvezi s pomenom znaka. Na taki stopnji razvoja je dnes kitajska pisava. Vsak znak kitajske pisave pomeni določeno idejo. Pri nekaterih znakih je možno pomen povezati s slikovno podobo (npr.: 女 nü = ženska, 三 san = tri, 山 shan = gora), drugi znaki pa so povsem abstraktni (npr.: 书 shu = knjiga, 我 wo = jaz, 爱 ai = ljubezen).

Na različnih koncih sveta se je ideogramska pisava začela spreminjati v zlogovno oziroma črkovno pisavo. Pri takih pisavah simbol ne pomeni več neke ideje, pač pa določen zvok - glas ali skupino glasov (pogosto cel zlog). Znan primer prehodne pisave so egipčanski hieroglifi. V tej pisavi lahko nastopa isti znak kot ideogram (predstavlja celo besedo) ali pa kot črka oziroma zlog (predstavlja samo izgovorjavo).

Zgled: Naslednji hieroglif:

m

lahko predstavlja besedo sova ali pa črko M.

Kot drug primer mešane pisave navedimo japonsko pisavo, ki je sestvljena iz dveh vrst znakov: znaki kandži so ideogrami, znaki hiragana in katakana pa so zlogovni znaki.