Hiragana je japonska zlogovna pisava. Japonci jo uporabljajo skupaj s pisavo katakano in kitajskimi pismenkami kanji.
Hirgana je sestavljena iz 48 znakov (skupaj z dvema zastarelima), pri čemer ima vsak znak svojo glasovno ustreznico. Uporablja se za zapis vseh besed japonskega izvora, katerih ni možno zapisati s kitajskimi pismenkami, kot na primer členke in nekatere pripone (na primer spoštljivo pripono san). Hiragana se uporablja tudi za zapis okurigane ter za zapis besed, katerih se praviloma ne zapisuje s pismenkami.

Tabela hiraganeUredi

Hiragana skupaj z zapisi v latinici (po Hepburnovem sistemu). Znaki v rdeči barvi se v sodobni japonščini ne uporabljajo več.

a i u e o (ya) (yu) (yo)
ka ki ku ke ko きゃ kya きゅ kyu きょ kyo
sa shi su se so しゃ sha しゅ shu しょ sho
ta chi tsu te to ちゃ cha ちゅ chu ちょ cho
na ni nu ne no にゃ nya にゅ nyu にょ nyo
ha hi fu he ho ひゃ hya ひゅ hyu ひょ hyo
ma mi mu me mo みゃ mya みゅ myu みょ myo
ya yu yo
ra ri ru re ro りゃ rya りゅ ryu りょ ryo
わ wa ゐ wi ゑ we を o/wo
n
ga gi gu ge go ぎゃ gya ぎゅ gyu ぎょ gyo
za ji zu ze zo じゃ ja じゅ ju じょ jo
da (ji) (zu) de do ぢゃ (ja) ぢゅ (ju) ぢょ (jo)
ba bi bu be bo びゃ bya びゅ byu びょ byo
pa pi pu pe po ぴゃ pya ぴゅ pyu ぴょ pyo

Glej tudiUredi