Odpre glavni meni

Hrvaška kmečka stranka

(Preusmerjeno s strani HSS)

Hrvaška kmečka stranka (hrv. Hrvatska seljačka stranka, HSS) je bila ustanovljena leta 1904 na pobudo Antuna in Stjepana Radića kot Hrvaška ljudska kmečka stranka (Hrvatska narodna seljačka stranka) Njena aktivnost je na Hrvaškem naletela na širši odmev med kmečkim prebivalstvom in v malomeščanskih krogih. Po ustanovitvi jugoslovanske države se je pričel njen hitri vzpon. Leta 1919 se je opredelila za republiko in spremenila naziv v Hrvaško republikansko kmečko stranko (Hrvatska republikanska seljačka stranka, HRSS). Leta 1925 se je proti njej uporabila t. i. Obznana. Po sporazumu z radikali in priznanju vidovdanske ustave je stranka spremenila naziv v 'Hrvatsko seljačko stranko'. Po prekinitvi sodelovanja z radikali pa je leta 1927 prišlo do nastanka Kmečko-demokratske koalicije. Tako v času Stjepana Radića kot tudi pod Mačkovim vodstvom (od 1928) je v stranki prihajalo do delitev. Tekom druge svetovne vojne se je stranka razcepila na več struj: en del je sodeloval z ustaškim gibanjem, drugi del je bil z emigrantsko vlado, tretji pa se je pridružil narodnoosvobodilnemu gibanju. Mačkova skupina je propagirala politiko čakanja, a je tekom vojne tudi v njej prišlo do procesa diferenciacije. Septembra 1945 je stranka v Jugoslaviji prenehala delovati, v emigraciji pa je delovala naprej. Nekaj let po vojni je na Hrvaškem in v BiH še delovala HRSS v okviru Ljudske fronte pod komunističnim nadzorom, nekaj njenih predstavnikov pa je imelo vsaj navidez pomembne funkcije v oblastnih organih na Hrvaškem in v zveznih jugoslovanskih institucijah.