Gure (nemško Sattnitz) je skoraj 40 km dolga gričevnata in hribovita pokrajina, na nadmorski višini 800 do 900 m, ki se razprostira med dolino Drave in Vrbskim podoljem, v južnem delu Celovške kotline na Koroškem.

*

Ker so tla grajena iz prepustnih konglomeratov je malo površinskih voda. Za Gure so značilne planote, vzdolžne in prečne doline. Po suhi dolini, ki se razpoteza v južno severni smeri vodi cesta iz Borovelj v Celovec in deli zahodne Hodiške Gure od vzhodnih, višjih in bolj gozdnatih Radiških Gur. Srednje Gure postajajo vse bolj mestno zaledje Celovca, zahodne pa Vrbskega jezera. Med ledeniškimi jezeri v Hodiškem podolju je največje in turistično pomembno Hodiško jezero s površino 1,44 km².

Najvišji vrh je Plešič (Tanzboden, 931 m). Sama pokrajina pa je posejana z manjšimi gručastimi vasmi in zaseleki, ki ležijo večinoma v ravninskem osredju Gur.

NaseljaUredi

Vetrinj, Radiše, Rjavec (Reauz), Rute (Berg), Kotmara vas, Bilčovs, Hodiše, Škofiče, Loga vas, Lipice (Lipizach), Dobjana, Grabštanj, Holbiče, Pinja vas, Pleškera, Podkronos, Šmarjeta (Gure), Tuce, Žrelec.